Πίνακας των 79 αποφάσεων από το 2001 μέχρι τον Απρίλιο του 2004 στις γλώσσες των χωρών που προσχώρησαν το 2004

Η σελίδα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στην τσεχική, στην εσθονική, στη λετονική, στη λιθουανική, στην ουγγρική, στη μαλτέζικη, στην πολωνική, στη σλοβακική και στη  σλοβενική.
Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις γλώσσες αυτές.