Lista ta' 79 sentenza mill-2001 sa April 2004 fil-lingwi tat-tkabbir 2004

Il-Qorti tal-Ġustizzja

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Qorti Plenarja) tat-23 ta' Marzu 2004.
Ombudsman Ewropew vs Frank Lamberts.
Appell - Inammissibbiltà - Responsabbiltà mhux kuntrattwali - Eżami mill-Ombudsman Ewropew ta' lment dwar kompetizzjoni interna għal ħatra f'kariga
Kawża C-234/02 P.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Qorti Plenarja) tat-23 ta' Marzu 2004.
Ir-Repubblika Franċiża vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Linji gwida dwar kooperazzjoni regolatorja u trasparenza konklużi mal-Istati Uniti tal-Amerika - Nuqqas ta' natura vinkolanti.
Kawża C-233/02.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta' Settembru 2003.
Landeshauptstadt Kiel vs Norbert Jaeger.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein - Il-Ġermanja.
Politika soċjali - Protezzjoni tas-saħħa u tas-sigurtà tal-ħaddiema - Direttiva 93/104/KE - Kunċetti ta' ‘ħin tax-xogħol' u ta' ‘perjodu ta' mistrieħ' - Xogħol ta' l-għassa (‘Bereitschaftsdienst') imwettaq minn tabib fi sptar.
Kawża C-151/02.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta' Ottubru 2003.
Carlos Garcia Avello vs L-Istat Belġjan.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Conseil d'État - il-Belġju.
Ċittadinanza ta' l-Unjoni Ewropea - Trażmissjoni ta' kunjomijiet - Tfal ta' ċittadini ta' Stati Membri - Nazzjonalità doppja.
Kawża C-148/02.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Qorti Plenarja) tat-23 ta' Marzu 2004.
Brian Francis Collins vs Secretary of State for Work and Pensions.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Social Security Commissioner - ir-Renju-Unit.
Moviment liberu tal-persuni - Artikolu 48 tat-Trattat KE (li sar, wara emenda, l-Artikolu 39 KE) - Kunċett ta' ‘ħaddiem' - Allowance tas-sigurtà soċjali mħallsa lil dawk li jkunu qed ifittxu impjieg - Rekwiżit ta' residenza - Ċittadinanza ta' l-Unjoni Ewropea.
Kawża C-138/02.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-10 ta' Diċembru 2002.
The Queen vs Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd u Imperial Tobacco Ltd.
Talba għal deċiżjoni preliminari: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Ir-Renju Unit.
Direttiva 2001/37/KE - Manufattura, preżentazzjoni u bejgħ ta' prodotti tat-tabakk - Validità - Bażi legali - Artikoli 95 KE u 133 KE - Interpretazzjoni - Applikabbiltà għall-prodotti tat-tabakk imballati fil-Komunità u intiżi għall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi.
Kawża C-491/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-26 ta' Ġunju 2003.
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) u Ola Ramstedt vs Riksskatteverket.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Regeringsrätten - L-Iżvezja.
Assigurazzjoni addizzjonali għall-irtirar b'kapitalizzazzjoni - Polza maħruġa ma' kumpannija stabbilta fi Stat Membru ieħor - Differenza fit-trattament fiskali - Kompatibbiltà ma' l-Artikolu 49 KE.
Kawża C-422/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta' Settembru 2003.
Christina Kik vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni tas-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI).
Regolament Nru 40/94 KE - Artikolu 115 - Sistema lingwistika fis-seħħ quddiem l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni tas-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) - Eċċezzjoni ta' illegalità - Prinċipju ta' non-diskriminazzjoni.
Kawża C-361/01 P.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-27 ta' Novembru 2003.
Shield Mark BV vs Joost Kist h.o.d.n. Memex.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Hoge Raad der Nederlanden - il-Pajjiżi l-Baxxi.
Trade marks - Approssimazzjoni ta' liġijiet - Direttiva 89/104/KEE - Artikolu 2 - Sinjali li jistgħu jintużaw fi trade mark - Sinjali li jistgħu jkunu rrappreżentati grafikament - Sinjali ta' ħoss - Notazzjoni mużikali - Deskrizzjoni bil-miktub - Onomatopea.
Kawża C-283/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta' Novembru 2003.
Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' Spanja.
Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata nuqqas - Nuqqas ta' eżekuzzjoni - Artikolu 228 KE - Sanzjonijiet pekunjarji - Pagament ta' penalità - Kwalità ta' l-ilma għall-għawm - Direttiva 76/160/KEE.
Kawża C-278/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Marzu 2004.
AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft u See Krankenkasse vs Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C-306/01), Gödecke GmbH (C-354/01) u Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01).
Talbiet għal deċiżjoni preliminari: Oberlandesgericht Düsseldorf u Bundesgerichtshof - il Ġermanja.
Kompetizzjoni - Impriżi - Fondi ta' assigurazzjoni għall-mard - Akkordji - Interpretazzjoni ta' l Artikoli 81 KE, 82 KE u 86 KE - Deċiżjonijiet ta' gruppi tal-fondi ta' assigurazzjoni għall-mard li jistabbilixxu ammonti massimi għall-ħlas tal-prodotti mediċinali.
Kawżi magħquda C-264/01, C-306/01, C-354/01 u C-355/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Diċembru 2003.
Deutscher Apothekerverband eV vs 0800 DocMorris NV u Jacques Waterval.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Landgericht Frankfurt am Main - il-Ġermanja.
Artikoli 28 KE u 30 KE - Direttivi 92/28/KEE u 2000/31/KE - Leġiżlazzjoni nazzjonali li tirrestrinġi l-bejgħ bl-internet ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem minn spiżeriji stabbiliti fi Stat Membru ieħor - Ħtieġa ta' preskrizzjoni medika għall-kunsinna - Projbizzjoni tar-reklamar għall-bejgħ bil-korrispondenza ta' prodotti mediċinali.
Kawża C-322/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Novembru 2003.
Proċeduri kriminali kontra Piergiorgio Gambelli et.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Tribunale di Ascoli Piceno - l-Italja.
Dritt ta' stabbiliment - Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Ġbir fi Stat Membru ta' mħatri fuq l-avvenimenti sportivi u trażmissjoni, permezz ta' l-internet, lejn Stat Membru ieħor - Projbizzjoni taħt piena ta' sanzjonijiet kriminali - Leġiżlazzjoni ta' Stat Membru li jirriżerva lil ċerti organizzazzjonijiet id-dritt li jiġbru l-imħatri.
Kawża C-243/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta' Settembru 2003.
Monsanto Agricoltura Italia SpA et vs Presidenza del Consiglio dei Ministri et.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - L-Italja.
Regolament (KE) Nru 258/97 - Ikel ġdid - Tqegħid fis-suq - Evalwazzjoni dwar is-sigurtà - Proċedura simplifikata - Ekwivalenza sostanzjali ma' ikel eżistenti - Ikel prodott minn qamħirrun ġenetikament immodifikat - Preżenza ta' residwi ta' proteini transġeniċi - Miżura ta' Stat Membru li tirristrinġi temporanjament jew tissospendi l-kummerċ jew l-użu ta' ikel ġdid fit-territorju tiegħu.
Kawża C-236/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-30 ta' Settembru 2003.
Gerhard Köbler vs Republik Österreich.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien - L-Awstrija.
Trattament ugwali - Remunerazzjoni tal-professuri universitarji - Diskriminazzjoni indiretta - Allowance għat-tul fis-servizz - Responsabbiltà ta' Stat Membru għal danni kkawżati lill-individwi minħabba ksur tad-dritt Komunitarju imputabbli lilu - Ksur imputabbli lill-qorti nazzjonali.
Kawża C-224/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18 ta' Novembru 2003.
Budéjovický Budvar, národní podnik vs Rudolf Ammersin GmbH.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Handelsgericht Wien - l-Awstrija.
Protezzjoni ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi u tad-denominazzjonijiet ta' oriġini - Konvenzjoni bilaterali bejn Stat Membru u pajjiż terz li tipproteġi l-indikazzjonijiet ta' provenjenza ġeografika ta' dan il-pajjiż terz - Artikoli 28 KE u 30 KE - Regolament (KEE) Nru 2081/92 - Artikolu 307 KE - Ħolqien ta' Stat mill-qsim ta' Stat ieħor fir-rigward tat-trattati.
Kawża C-216/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Novembru 2002.
Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed.
Talba għal deċiżjoni preliminari: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Ir-Renju Unit.
Approssimazzjoni tal-liġijiet - Trade marks - Direttiva 89/104/KEE - Artikolu 5(1)(a) - Portata tad-dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark.
Kawża C-206/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Frar 2003.
Proċeduri kriminali kontra Hüseyin Gözütok (C-187/01) u Klaus Brügge (C-385/01).
Talbiet għal deċiżjoni preliminari: Oberlandesgericht Köln - Il-Ġermanja, u Rechtbank van eerste aanleg te Veurne - Il-Belġju.
Konvenzjoni li timplementa l-Ftehim ta' Schengen - Prinċipju ta' ne bis in idem - Kamp ta' applikazzjoni - Deċiżjonijiet li permezz tagħhom il-prosekuzzjoni twaqqaf definittivament il-proċeduri kriminali, mingħajr l-involviment ta' qorti, ladarba l-akkużat ikun issodisfa ċerta kundizzjonijiet.
Kawżi magħquda C-187/01 u C-385/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Marzu 2003.
Alexander Dory vs Bundesrepublik Deutschland.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Verwaltungsgericht Stuttgart - Il-Ġermanja.
Nuqqas ta' applikazzjoni tad-dritt Komunitarju għas-servizz militari obbligatorju - Trattament ugwali għall-irġiel u n-nisa - Artikolu 2 tad-Direttiva 76/207/KEE - Limitazzjoni għall-irġiel biss tas-servizz militari obbligatorju fil-Ġermanja - Inapplikabbiltà tad-Direttiva.
Kawża C-186/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta' Jannar 2004.
K.B. vs National Health Service Pensions Agency u Secretary of State for Health.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - ir-Renju Unit.
Artikolu 141 KE - Direttiva 75/117/KEE - Trattament ugwali bejn irġiel u nisa - Esklużjoni ta' sieħeb transesswali mill-benefiċċju ta' pensjoni tas-superstiti li tingħata biss lill-konjuġi superstiti - Diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess.
Kawża C-117/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-20 ta' Mejju 2003.
Consorzio del Prosciutto di Parma u Salumificio S. Rita SpA vs Asda Stores Ltd u Hygrade Foods Ltd.
Talba għal deċiżjoni preliminari: House of Lords - Ir-Renju Unit.
Denominazzjonijiet ta' l-oriġini protetta - Regolament (KEE) Nru 2081/92 - Regolament (KE) Nru 1107/96 - ‘Prosciutto di Parma' - Speċifikazzjonijiet - Kundizzjoni li l-perżut jitqatta' u jiġi ppakkjat fir-reġjun ta' produzzjoni - Artikoli 29 KE u 30 KE - Ġustifikazzjoni - Infurzabbiltà tal-kundizzjoni fil-konfront ta' terzi - Ċertezza legali - Pubbliċità.
Kawża C-108/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta' Settembru 2003.
Secretary of State for the Home Department vs Hacene Akrich.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Immigration Appeal Tribunal - Ir-Renju Unit.
Moviment liberu tal-ħaddiema - Ċittadin ta' pajjiż terz li huwa l-konjuġi ta' ċittadin ta' Stat Membru - Konjuġi pprojbit milli jidħol u jirresjedi f'dan l-Istat Membru - Stabbiliment temporanju tal-koppja fi Stat Membru ieħor - Stabbiliment bil-għan li l-konjuġi jikseb, taħt id-dritt Komunitarju, id-dritt ta' dħul u ta' residenza fl-ewwel Stat Membru - Abbuż.
Kawża C-109/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Mejju 2003.
Libertel Groep BV vs Benelux-Merkenbureau.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Hoge Raad der Nederlanden - L-Olanda.
Trade marks - Approssimazzjoni tal-liġijiet - Direttiva 89/104/KEE - Sinjali li jistgħu jikkostitwixxu trade mark - Karattru distintiv - Kulur fih innifsu - Kulur oranġjo.
Kawża C-104/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Novembru 2003.
Proċeduri kriminali kontra Bodil Lindqvist.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Göta hovrätt - l-Isvezja.
Direttiva 95/46/KE - Kamp ta' applikazzjoni - Pubblikazzjoni ta' data personali fuq l internet - Post fejn issir il pubblikazzjoni - Kunċett ta' trasferiment ta' data personali lejn pajjiż terz - Libertà ta' espressjoni - Kompatibbiltà mad Direttiva 95/46 ta' protezzjoni iktar b'saħħitha mogħtija lid-data personali mil-leġiżlazzjoni ta' Stat Membru.
Kawża C-101/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta' Novembru 2002.
Ministre de l'Intérieur vs Aitor Oteiza Olazabal.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Conseil d'Etat - Franza.
Moviment liberu tal-persuni - Restrizzjonijiet - Ordni pubbliku - Miżuri ta' l-awtoritajiet amministrativi li jillimitaw lil ċittadin ta' Stat Membru ieħor id-dritt ta' residenza f'parti mit-territorju nazzjonali
Kawża C-100/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Marzu 2003.
Arben Kaba vs Secretary of State for the Home Department.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Immigration Adjudicator - Ir-Renju Unit.
Moviment liberu tal-ħaddiema - Regolament (KEE) Nru 1612/68 - Vantaġġ soċjali - Dritt tal-konjuġi ta' ħaddiem migrant li jikseb permess ta' residenza għal żmien indefinit fit-territorju ta' Stat Membru.
Kawża C-466/00.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-20 ta' Mejju 2003.
Rechnungshof (C-465/00) vs Österreichischer Rundfunk et u Christa Neukomm (C-138/01) u Joseph Lauermann (C-139/01) vs Österreichischer Rundfunk.
Talbiet għal deċiżjoni preliminari: Verfassungsgerichtshof (C-465/00) u Oberster Gerichtshof (C-138/01 u C-139/01) - L-Awstrija.
Protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali - Direttiva 95/46/KE - Protezzjoni tal-ħajja privata - Żvelar tad-data fuq id-dħul ta' impjegati ta' entitajiet suġġetti għall-kontroll tar-Rechnungshof.
Kawżi magħquda C-465/00, C-138/01 u C-139/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Jannar 2004.
Kühne & Heitz NV vs Produktschap voor Pluimvee en Eieren.
Talba għal deċiżjoni preliminari: College van Beroep voor het bedrijfsleven - il-Pajjiżi l-Baxxi.
Laħam tat-tjur - Rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni - Nuqqas ta' rinviju għal deċiżjoni preliminari - Deċiżjoni amministrattiva definittiva - Effett ta' sentenza mogħtija fil-kuntest ta' talba għal deċiżjoni preliminari mill-Qorti tal-Ġustizzja wara din id-deċiżjoni - Ċertezza legali - Supremazija tad-dritt Komunitarju - Prinċipju ta' kooperazzjoni - Artikolu 10 KE.
Kawża C-453/00.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta' Frar 2003.
Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) vs Vasileios Ioannidis.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Il-Greċja.
Sigurtà soċjali - Trattament fi sptar ta' pensjonant waqt soġġorn fi Stat Membru ieħor li mhuwiex dak ta' fejn huwa residenti - Kundizzjonijiet għat-teħid ta' responsabbiltà - Artikoli 31 u 36 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 - Artikoli 31 u 93 tar-Regolament (KEE) Nru 574/72.
Kawża C-326/00.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-29 ta' April 2004.
Ir-Repubblika Taljana vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewopej.
Appell - Għajnuna mill-Istat - Trasport ta' merkanzija bit-triq - Effett fuq il-kummerċ bejn Stati Membri u distorsjoni tal-kompetizzjoni - Għajnuna eżistenti u għajnuna ġdida - Prinċipji ta' proporzjonalità u ta' protezzjoni ta' l-aspettattivi leġittimi - Motivazzjoni.
Kawża C-298/00 P.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-24 ta' Lulju 2003.
Altmark Trans GmbH u Regierungspräsidium Magdeburg vs Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, fil-preżenza ta' Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Bundesverwaltungsgericht - Il-Ġermanja.
Regolament (KEE) Nru 1191/69 - Provvista ta' servizzi skedati ta' trasport urbani, suburbani u reġjonali - Sussidji pubbliċi - Kunċett ta' għajnuna mill-Istat - Kumpens għat-twettiq ta' obbligi ta' servizz pubbliku.
Kawża C-280/00.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta' Novembru 2002.
Überseering BV vs Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC).
Talba għal deċiżjoni preliminari: Bundesgerichtshof - Il-Ġermanja.
Artikoli 43 KE u 48 KE - Kumpannija inkorporata skond il-liġijiet ta' Stat Membru bl-uffiċċju rreġistrat tagħha fih - Kumpannija li teżerċita l-libertà ta' stabbiliment tagħha fi Stat Membru ieħor - Kumpannija meqjusa li ttrasferiet l-uffiċċju effettiv tagħha fit-territorju ta' l-Istat Membru ospitanti skond il-liġi ta' dan l-Istat - Nuqqas ta' rikonoxximent mill-Istat Membru ospitanti tal-kapaċità ġuridika tal-kumpannija u tal-kapaċità tagħha li toqgħod fi proċeduri ġudizzjarji - Restrizzjoni għal-libertà ta' stabbiliment - Ġustifikazzjoni.
Kawża C-208/00.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta' Diċembru 2003.
Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana.
Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - Interpretazzjoni ta' liġi nazzjonali li tmur kontra d-dritt Komunitarju permezz tal-ġurisprudenza u l-prassi amministrattiva - Kundizzjonijiet li jirregolaw l-irkupru ta' ammont imħallas indebitament.
Kawża C-129/00.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Ġunju 2003.
Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge vs Republik Österreich.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Oberlandesgericht Innsbruck - L-Awstrija.
Moviment liberu tal-merkanzija - Ostakoli li jirriżultaw minn atti ta' individwi - Obbligi ta' l-Istati Membri - Deċiżjoni li ma tiġix ipprojbita dimostrazzjoni bi skop ambjentali li wasslet għall-imblukkar totali tat-triq prinċipali għall-vetturi bil-mutur Brenner għal kważi tletin siegħa - Ġustifikazzjoni - Drittijiet fundamentali - Libertà ta' espressjoni u libertà ta' għaqda - Prinċipju ta' proporzjonalità.
Kawża C-112/00.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta' Ottubru 2002.
Roquette Frères SA vs Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, fil-preżenza tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Cour de cassation - Franza.
Id-dritt tal-kompetizzjoni - Artikolu 14(3) u (6) tar-Regolament Nru 17 - Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tordna investigazzjoni - Assistenza mill-awtoritajiet nazzjonali - Interpretazzjoni tas-sentenza tal-21 ta' Settembru 1989, Hoechst vs Il-Kummissjoni - Prinċipji ġenerali - Protezzjoni kontra interventi arbitrarji jew sproporzjonati ta' l-awtoritajiet pubbliċi fl-isfera ta' attivita privata ta' persuna ġuridika - Portata ta' l-istħarriġ li l-qorti nazzjonali kompetenti għandha twettaq sabiex tawtorizza miżuri ta' koerċizzjoni - Obbligu tal-Kummissjoni li tipprovdi informazzjoni - Kooperazzjoni leali.
Kawża C-94/00.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Lulju 2002.
Mary Carpenter vs Secretary of State for the Home Department.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Immigration Appeal Tribunal - Ir-Renju Unit.
Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Artikolu 49 KE - Direttiva 73/148/KEE - Ċittadin ta' Stat Membru stabbilit f'dan l-Istat u li jipprovdi servizzi lil persuni stabbiliti fi Stati Membri oħra - Dritt ta' residenza fl-imsemmi Stat tal-konjuġi li huwa ċittadin ta' pajjiż terz.
Kawża C-60/00.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta' Jannar 2002.
Elide Gottardo vs Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Talba għal deċiżjoni preliminari: Tribunale ordinario di Roma - L-Italja.
Rinviju għal domanda preliminari ─ Artikoli 12 KE u 39(2) KE ─ Benefiċċji ta' l-anzjanità ─ Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali konkluża bejn ir-Repubblika Taljana u l-Konfederazzjoni Żvizzera ─ Nuqqas ta' teħid in kunsiderazzjoni ta' perijodi ta' assigurazzjoni mwettqa fl-Iżvizzera minn ċittadin Franċiż
Kawża C-55/00.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta' Lulju 2002.
Unión de Pequeños Agricultores vs Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea.
Appell - Regolament (KE) Nru 1638/98 - Organizzazzjoni komuni tas-suq taż-żjut u tax-xaħmijiet - Rikors għal annullament - Persuna individwalment ikkonċernata - Protezzjoni ġudizzjarja effettiva - Ammissibbiltà.
Kawża C-50/00 P.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-10 ta' Lulju 2003.
Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) u Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) vs The Scottish Ministers.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Court of Session (Scotland) - Ir-Renju Unit.
Direttiva 93/53/KEE - Qerda ta' l-istokkijiet ta' ħut infettati mis-septiċimja emmoroġika virali (VHS) u mill-anemija infettuża tas-salamun (ISA) - Kumpens - Obbligi ta' l-Istat Membru - Protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, b'mod partikolari tad-dritt għall-proprjetà - Validità tad-Direttiva 93/53.
Kawżi magħquda C-20/00 et C-64/00.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-10 ta' Lulju 2003.
Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Bank Ċentrali Ewropew.
Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) - Deċiżjoni 1999/726/KE dwar prevenzjoni ta' frodi - Protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet - Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) - Regolament (KE) Nru 1073/1999 - Applikabbiltà għall-BĊE - Eċċezzjoni ta' illegalità - Ammissibbiltà - Indipendenza tal-BĊE - Artikolu 108 KE - Bażi legali - Artikolu 280 KE - Konsultazzjoni tal-BĊE - Artikolu 105(4) KE - Proporzjonalità.
Kawża C-11/00.

Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Diċembru 2001.
Protokoll ta' Cartagena ─ Konklużjoni ─ Bażi legali ─ Artikoli 133 KE, 174(4) KE u 175(1) KE ─ Organiżmi ħajjin modifikati ─ Protezzjoni ta' l-ambjent ─ Politika kummerċjali komuni
Opinjoni C-2/00.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta' Settembru 2002.
Concordia Bus Finland Oy Ab, li kienet Stagecoach Finland Oy Ab vs Helsingin kaupunki u HKL-Bussiliikenne.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Korkein hallinto-oikeus - Il-Finlandja.
Kuntratti pubbliċi għal servizzi fis-settur tat-trasport - Direttivi 92/50/KEE u 93/38/KEE - Muniċipalità kontraenti li torganizza s-servizzi ta' trasport bil-karozzi tal-linja u li entità ekonomika indipendenti tagħha tipparteċipa fis-sejħa għal offerti bħala offerent - Teħid in kunsiderazzjoni ta' kriterji relatati mal-ħarsien ta' l-ambjent sabiex tkun determinata l-offerta l-iktar vantaġġuża ekonomikament - Ammissibbiltà meta l-entità muniċipali li qegħda tagħmel l-offerta tissodisfa dawn il-kriterji b'aktar faċilità.
Kawża C-513/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-4 ta' Ġunju 2002.
Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju.
Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu ─ Artikolu 52 tat-Trattat KE (li wara l-emendi sar l-Artikolu 43 KE) u l-Artikolu 73 B tat-Trattat KE (li sar l-Artikolu 56 KE) ─ Dritijiet konnessi mas-sehem li jagħti setgħat speċjali (golden share) tar-Renju tal-Belġju fis-Société nationale de transport par canalisations SA u fis-Société de distribution du gaz SA
Kawża C-503/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta' Lulju 2002.
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) vs L-Istat Belġjan.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Conseil d'Etat - Il-Belġju.
Ċittadini ta' pajjiżi terzi, konjuġi ta' ċittadini ta' Stati Membri - Obbligu ta' viża - Dritt ta' dħul għall-konjuġi mingħajr dokumenti ta' identità jew ta' viża - Dritt ta' residenza għall-konjuġi li daħlu illegalment - Dritt ta' residenza għall-konjuġi li daħlu legalment iżda li l-viża tagħhom tkun skadiet meta japplikaw għal permess ta' residenza - Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE u 73/148/KEE u Regolament (KE) Nru 2317/95.
Kawża C-459/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-20 ta' Settembru 2001.
Courage Ltd vs Bernard Crehan u Bernard Crehan vs Courage Ltd et
Talba għal deċiżjoni preliminari: Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) - Ir-Renju Unit.
Artikolu 85 tat-Trattat KE (li sar l-Artikolu 81 KE) ─ Kuntratt ta' xiri esklussiv ta' birra -Kera ta' ħanut tax-xorb - Ftehim - Dritt għal danni u interessi ta' parti fil-kuntratt
Kawża C-453/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-20 ta' Novembru 2001.
Zino Davidoff SA vs A & G Imports Ltd u Levi Strauss & Co. et vs Tesco Stores Ltd et
Talba għal deċiżjoni preliminari: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) - Ir-Renju Unit.
Trade marks─ Direttiva 89/104/KEE ─ Artikolu 7(1) ─ Eżawriment tad-drittijiet mogħtija minn trade mark ─ Tqegħid fis-suq barra ż-ŻEE - Importazzjoni fiż-ŻEE ─ Kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark ─ Neċessità ta' kunsens espress jew taċitu ─ Liġi applikabbli għall-kuntratt ─ Preżunzjoni ta' kunsens ─ Inapplikabbiltà
Kawżi maqgħuda C-414/99 sa C-416/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta' Settembru 2002.
Baumbast u R vs Secretary of State for the Home Department.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Immigration Appeal Tribunal - Ir-Renju Unit.
Moviment liberu tal-persuni - Ħaddiem migrant - Drittijiet ta' residenza tal-membri tal-familja tal-ħaddiem migrant - Drittijiet tat-tfal li jistudjaw fl-Istat Membru ospitanti - Artikoli 10 u 12 tar-Regolament (KEE) Nru 1612/68 - Ċittadinanza ta' l-Unjoni Ewropea - Dritt ta' residenza - Direttiva 90/364/KEE - Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet.
Kawża C-413/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Mejju 2003.
V.G. Müller-Fauré vs Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen UA u E.E.M. van Riet vs Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Centrale Raad van Beroep - L-Olanda.
Libertà li jiġu pprovduti servizzi - Artikolu 59 tat-Trattat KE (li sar, wara emenda, l-Artikolu 49 KE) u Artikolu 60 tat-Trattat KE (li sar l-Artikolu 50 KE) - Assigurazzjoni kontra l-mard - Sistema ta' benefiċċji in natura - Ftehim - Spejjeż mediċi sostnuti fi Stat Membru ieħor - Awtorizzazzjoni minn qabel - Kriterji - Ġustifikazzjonijiet.
Kawża C-385/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Diċembru 2001.
DaimlerChrysler AG vs Land Baden-Württemberg.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Bundesverwaltungsgericht - Il-Ġermanja.
Ambjent ─ Skart ─ Regolment (KEE) Nru 259/93 dwar il-vjaġġi bil-baħar ta' skart ─ Kundizzjonijiet li jiġġustifikaw projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni ta' l-iskart ─ Liġi nazzjonali li timponi l-obbligu li toffri l-iskart lil korp awtorizzat
Kawża C-324/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta' Frar 2002.
J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh u Price Waterhouse Belastingadviseurs BV vs Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, fil-preżenza ta' Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Raad van State - L-Olanda.
Entità professjonali ─ Kamra ta' l-Avukati nazzjonali ─ Regolamentar ta' l-eżerċizzju tal-professjoni mill-Kamra ta' l-Avukati ─ Projbizzjoni ta' kollaborazzjonijiet multi-dixxiplinarji bejn l-avukati u l-kontabilisti ─ Artikolu 85 tat-Trattat KE (li sar l-Artikolu 81 KE) ─ Assoċjazzjoni bejn impriżi ─ Restrizzjoni tal-kompetizzjoni ─ Ġustifikazzjonijiet ─ Artikolu 86 tat-Trattat KE (li sar l-Artikolu 82 KE) ─ Impriża jew grupp ta' impriżi ─ Artikoli 52 u 59 tat-Trattat KE (li, wara li ġew emendati, saru l-Artikoli 43 u 49 KE) ─ Applikabbilità ─ Restrizzjonijiet ─ Ġustifikazzjonijiet
Kawża C-309/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18 ta' Ġunju 2002.
Koninklijke Philips Electronics NV vs Remington Consumer Products Ltd.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Ir-Renju Unit.
Approssimazzjoni tal-liġijiet ─ Trade marks ─ Direttiva 89/104/KEE ─ Artikoli 3(1) u (3), 5(1) u 6(1)(b) ─ Sinjali li jistgħu jintużaw fi trade mark ─ Sinjali kkostitwiti biss mill-għamla tal-prodott
Kawża C-299/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta' Frar 2001.
Nachi Europe GmbH vs Hauptzollamt Krefeld.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Finanzgericht Düsseldorf - Il-Ġermanja.
Politika kummerċjali komuni - Projbizzjoni kontra l-prattiċi ta' dumping - Artikolu 1(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2849/92 - Emenda fid-dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' ball bearings li joriġinaw mill-Ġappun fejn l-akbar dijametru estern jaqbeż it-30 millimetri - Rinviju għal deċiżjoni preliminari preliminari għal evalwazzjoni ta' validità- Nuqqas ta' introduzzjoni ta' rikors għal annullament kontra r-regolament mir-rikorrenti prinċipali
Kawża C-239/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-20 ta' Settembru 2001.
Rudy Grzelczyk vs Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Tribunal du travail de Nivelles - Il-Belġju.
Artikoli 6, 8 u 8a tat-Trattat KE (li wara emendi saru l-Artikoli 12 KE, 17 KE u 18 KE) ─ Direttiva tal-Kunsill 93/96/KEE ─ Dritt ta' residenza għall-istudenti ─ Leġiżlazzjoni nazzjonali li tiggarantixxi allowance minimu għall-għixien, magħrufa bħala ‘minimex', għaċ-ċittadini ta' l-Istat Membru partikolari, għall-persuni li jibbenefikaw mill-applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1612/68, għall-persuni apolidi u għar-refuġjati biss ─ Student barrani li kien jaqla' l-għixien tiegħu matul l-ewwel snin ta' l-istudji tiegħu
Kawża C-184/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Lulju 2001.
B.S.M. Smits, miżżewġa Geraets, vs Stichting Ziekenfonds VGZ u H.T.M. Peerbooms vs Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Arrondissementsrechtbank te Roermond - L-Olanda.
Libertà li jiġu provduti servizzi ─ L-Artikolu 59 tat-Trattat KE (li, wara li ġie emendat, sar l-Artikolu 49 KE) u l-Artikolu 60 tat-Trattat KE (li sar l-Artikolu 50 KE) ─ Assigurazzjoni kontra l-mard ─ Sistema li tipprovdi benefiċċji in natura ─ Sistema ta' ftehim ─ Spejjeż għall-kura fi sptar sostnuti fi Stat Membru ieħor ─ Awtorizzazzjoni minn qabel ─ Kriterji ─ Ġustifikazzjoni
Kawża C-157/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta' Novembru 2002.
Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju.
Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - Konklużjoni u applikazzjoni minn Stat Membru ta' ftehim bilaterali msejjaħ ‘tas-sema miftuħ' ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika - Dritt sekondarju li jirregola s-suq intern tat-trasport bl-ajru (Regolamenti (KEE) Nri 2299/89, 2407/92, 2408/92, 2409/92 u 95/93) - Kompetenza esterna tal-Komunità - Artikolu 52 tat-Trattat KE (li sar, wara emenda, l-Artikolu 43 KE) - Artikolu 5 tat-Trattat KE (li sar l-Artikolu 10 KE).
Kawża C-471/98.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-8 ta' Marzu 2001.
Metallgesellschaft Ltd et (C-397/98), Hoechst AG u Hoechst (UK) Ltd (C-410/98) vs Commissioners of Inland Revenue u HM Attorney General.
Talba għal deċiżjoni preliminari: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Ir-Renju Unit.
Libertà ta' stabbiliment ─ Moviment liberu tal-kapital ─ Ħlas bil-quddiem tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-rigward ta' qligħ imqassam minn kumpannija sussidjarja lill-kumpannija prinċipali tagħha ─ Kumpannija prinċipali li jkollha s-sede tagħha fi Stat Membru ieħor ─ Ksur tad-dritt Komunitarju ─ Rikors għal rifużjoni jew rikors għad-danni ─ Interessi
Kawżi maqgħuda C-397/98 u C-410/98.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Marzu 2001.
PreussenElektra AG vs Schhleswag AG, fil-preżenza ta' Windpark Reußenköge III GmbH u Land Schleswig-Holstein.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Landgericht Kiel - Il-Ġermanja.
Elettriku ─ Sorsi ta' enerġija li jiġġeddu ─ Leġiżlazzjoni nazzjonali li timponi obbligu ta' xiri ta' elettriku bi prezzijiet minimi u li tqassam l-ispejjeż li jirriżultaw minnu bejn dawn l-impriżi u l-impriżi li joperaw is-sistema li jinsabu f'pożizzjoni upstream fuq impriżi li jipprovdu l-elettriku ─ Għajnuna mill-Istat ─ Kompatibbiltà mal-moviment liberu tal-merkanzija
Kawża C-379/98.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta' Ottubru 2001.
Ir-Renju ta' L-Olanda vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea.
Annullament ─Direttiva 98/44/KE ─ Protezzjoni ġuridika ta' invenzjonijiet bijoteknoloġiċi ─ Bażi ġuridika ─Artikolu 100 A tat-Trattat KE (li sar, wara emenda, l-Artikolu 95 KE), Artikolu 235 tat-Trattat KE (li sar l-Artikolu 308 KE) jew l-Artikoli 130 u 130 F tat-Trattat KE (li saru l-Artikoli 157 KE u 163 KE) ─ Sussidjarjetà ─ Ċertezza legali ─ Obbligi ta' l-Istati Membri taħt id-dritt internazzjonali - Drittijiet fundamentali - Dinjità tal-bniedem - Prinċipju ta' kolleġjalità għal abbozzi leġiżlattivi tal-Kummissjoni
Kawża C-377/98.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Lulju 2001.
Abdon Vanbraekel et vs Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).
Talba għal deċiżjoni preliminari: Cour du travail de Mons - Il-Belġju.
Sigurtà soċjali ─ Assigurazzjoni kontra l-mard ─ Artikoli 22 u 36 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71─ Libertà li jiġu pprovduti servizzi ─ Artikolu 59 tat-Trattat KE (li, wara l-emendi, sar l-Artikolu 49 KE) ─ Spejjeż għal kura mogħtija fi sptar sostnuti fi Stat Membru ieħor - Rifjut li tingħata awtorizzazzjoni suċċessivament iddikjarat infonadat)
Kawża C-368/98.

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Lulju 2002.
Marie-Nathalie D'Hoop vs Office national de l'emploi.
Talba għal deċiżjoni preliminari: Tribunal du travail de Liège - Il-Belġju.
Ċittadinanza ta' l-Unjoni - Prinċipju ta' non-diskriminazzjoni - Leġiżlazzjoni nazzjonali li tagħti d-dritt għal benefiċċji sakemm jinstab impjieg liċ-ċittadini nazzjonali bil-kundizzjoni li jkunu temmew l-istudji sekondarji tagħhom fi stabbiliment ta' edukazzjoni fl-Istat Membru tagħhom - Ċittadin nazzjonali li jkun qed ifittex l-ewwel impjieg u li jkun temm l-istudji sekondarji tiegħu fi stabbiliment ta' edukazzjoni fi Stat Membru ieħor
Kawża C-224/98.

 

Il-Qorti tal-Prim'Istanza

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tieni Awla) tal-10 ta' Marzu 2004.
Malagutti-Vezinhet SA vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Sigurtà ġenerali tal-prodotti - Sistema Komunitarja ta' twissija rapida għall-prodotti tal-ikel - Rikors għad-danni
Kawża T-177/02.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tielet Awla) tat-3 ta' April 2003.
BaByliss SA vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Kompetizzjoni - Konċentrazzjonijiet - Regolament (KEE) Nru 4064/89 - Rikors ippreżentat minn terz - Ammissibbiltà - Impenji matul l-ewwel fażi ta' l-eżami - Liċenzja ta' trade mark - Modifiki ta' l impenji - Termini - Għajnuna finanzjarja mill-Istat - Prezz tax-xiri nominali - Eżistenza ta' dubji serji dwar il-kompatibbiltà ta' konċentrazzjoni mas-suq komuni - Nuqqas ta' impenn dwar is-swieq li jippreżentaw problemi serji ta' kompetizzjoni.
Kawża T-114/02.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Ir-Raba' Awla Estiża) tas-17 ta' Settembru 2003.
Mara Messina vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Regolament (KE) Nru 1049/2001 - Aċċess għad-dokumenti - Nuqqas ta' żvelar ta' dokument li joriġina minn Stat Membru mingħajr il-qbil minn qabel ta' dak l-Istat
Kawża T-76/02.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (L-Ewwel Awla) tal-25 ta' Ottubru 2002.
Tetra Laval BV vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Kompetizzjoni - Regolament (KEE) Nru 4064/89 - Deċiżjoni li tiddikjara konċentrazzjoni inkompatibbli mas-suq komuni - Drittijiet tad-difiża - Effetti orizzontali u vertikali - Effetti prevedibbli ta' konglomerat - Effett ta' lieva - Kompetizzjoni potenzjali - Effett ġenerali ta' tisħiħ.
Kawża T-5/02.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tieni Awla) tad-29 ta' April 2004.
Tokai Carbon Co. Ltd et vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Kompetizzjoni - Akkordju - Suq ta' l-elettrodi tal-grafita - Iffissar tal-prezzijiet u tqassim tas-swieq - Kalkolu ta' l-ammont tal-multi - Akkumulazzjoni ta' sanzjonijiet - Linji gwida għall-kalkolu ta' l-ammont tal-multi - Applikabbiltà - Gravità u tul tal-ksur - Ċirkustanzi aggravanti - Ċirkustanzi attenwanti - Kapaċità li wieħed iħallas - Kooperazzjoni matul il-proċedura amministrattiva - Metodi ta' ħlas.
Kawżi magħquda T-236/01, T-239/01, T-244/01 sa T-246/01, T-251/01 u T-252/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Ir-Raba' Awla) tat-3 ta' Diċembru 2003.
Volkswagen AG vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Kompetizzjoni - Distribuzzjoni ta' vetturi bil-mutur - Artikolu 81(1) KE - Ftehim fuq il-prezzijiet - Kunċett ta' ftehim - Prova tal-eżistenza ta' ftehim
Kawża T-208/01.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Ir-Raba' Awla) tad-9 ta' Lulju 2003.
Daesang Corp. u Sewon Europe GmbH vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Kompetizzjoni - Akkordju - Lisina - Linji gwida għall-kalkolu tal-multi - Dħul mill-bejgħ - Ċirkustanzi attenwanti - Kooperazzjoni matul il-proċedura amminstrattiva.
Kawża T-230/00.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Il-Ħames Awla Estiża) tas-27 ta' Novembru 2003.
Regione Siciliana vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Għajnuna mill-Istat - Self għall-operat - Ammissibbiltà - Terminu tar-rikors - Att konfermatorju - Rikors għal annullament - Għajnuna eżistenti jew għajnuna ġdida - Prinċipju tempus regit actum - Għajnuna għall-esportazzjoni - Għajnuna għall-operat - Terminu raġonevoli.
Kawża T-190/00.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Il-Ħames Awla Estiża) tas-6 ta' Ġunju 2002.
Airtours plc vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Kompetizzjoni - Regolament (KEE) Nru 4064/89 - Deċiżjoni li tiddikjara konċentrazzjoni inkompatibbli mas-suq komuni - Rikors għal annullament - Suq rilevanti - Kunċett ta' pożizzjoni dominanti kollettiva - Prova.
Kawża T-342/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tielet Awla Estiża) tat-23 ta' Ottubru 2002.
Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava u Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Għajnuna mill-Istat - Deċizjoni ta' ftuħ tal-proċedura prevista fl-Artikolu 88(2) KE - Rikors għal annullament - Ammissibbiltà - Miżura fiskali - Natura selettiva - Aspettattivi leġittimi - Użu ħażin ta' poter.
Kawżi magħquda T-269/99, T-271/99 u T-272/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tieni Awla Estiża) tas-6 ta' Marzu 2003.
Westdeutsche Landesbank Girozentrale u Land Nordrhein-Westfalen vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Għajnuna mill-Istat - Nuqqas ta' kompetenza tal-Kummissjoni - Ksur tad-drittijiet tad-difiża - Ksur ta' formalitajiet essenzjali - Kunċett ta' għajnuna - Ksur tal-Artikoli 87 KE u 295 KE - Investitur li jopera f'ekonomija tas-suq - Rata ta' remunerazzjoni adegwata - Ksur tal-obbligu ta' motivazzjoni.
Kawża T-228/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tielet Awla Estiża) tat-2 ta' Ottubru 2001.
Jean-Claude Martinez, Charles de Gaulle, Front national u Emma Bonino et vs Il-Parlament Ewropew.
Rikors għal annullament - Att tal-Parlament Ewropew relatat ma' dispożizzjoni tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu - Stqarrija ta' formazzjoni ta' grupp fis-sens ta' l-Artikolu 29 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Parlament Ewropew - Ammissibbiltà - Eċċezzjoni ta' illeġittimità - Trattament ugwali - Osservanza tad-drittijiet fundamentali - Prinċipji ta' demokrazija u ta' proporzjonalità - Libertà ta' assoċjazzjoni - Protezzjoni ta' l-aspettattivi leġittimi - Tradizzjonijiet Parlamentari ta' l-Istati Membri - Ksur ta' rekwiżiti proċedurali essenzjali - Abbuż proċedurali
Kawżi maqgħuda T-222/99, T-327/99 u T-329/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (L-Ewwel Awla) tas-17 ta' Diċembru 2003.
British Airways plc vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewopej.
Kompetizzjoni - Abbuż minn pożizzjoni dominanti - Kompetenza tal-Kummissjoni - Diskriminazzjoni bejn il-kumpanniji ta' l-ajru - Suq settorjali u ġeografiku rilevanti - Rabta bejn is-swieq settorjali allegatament affettwati - Bażi legali tad-deċiżjoni kkontestata - Eżistenza tal-pożizzjoni dominanti - Użu abbużiv tal-pożizzjoni dominanti - Proporzjonalità ta' l-ammont tal-multa.
Kawża T-219/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tielet Awla Estiża) tas-6 ta' Marzu 2002.
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (T-127/99), Comunidad Autónoma del País Vasco u Gasteizko Industria Lurra, SA (T-129/99) u Daewoo Electronics Manufacturing España, SA (T-148/99) vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Għajnuna mill-Istat - Kunċett ta' għajnuna mill-Istat - Miżuri fiskali - Karattru selettiv - Ġustifikazzjoni permess tan-natura jew l-istruttura tas-sistema fiskali - Kompatibbiltà ta' l-għajnuna mas-suq komuni.
Kawżi magħquda T-127/99, T-129/99 u T-148/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tielet Awla) tat-18 ta' Settembru 2001.
Métropole télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom u Télévision française 1 SA (TF1) vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Rikors għal annullament ─ Kompetizzjoni ─ Televiżjoni bi ħlas ─ Joint venture ─ Artikolu 85 tat-Trattat KE (issa l-Artikolu 81 KE) ─ Artikolu 85(1) tat-Trattat ─ Negative clearence ─ Restrizzjoni anċillari ─ Regola tar-raġuni ─ Artikolu 85(3) tat-Trattat ─ Deċiżjoni ta' eżenzjoni ─ Tul taż-żmien
Kawża T-112/99

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Ir-Raba' Awla) ta' l-20 ta' Marzu 2002.
LR AF 1998 A/S, li kienet Løgstør Rør A/S vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Kompetizzjoni ─ Akkordju ─ Pajpijiet għat-tisħin urban ─ Artikolu 85 tat-Trattat KE (li sar l-Artikolu 81 KE) ─ Ksur kontinwu ─ Bojkott ─ Aċċess għall-inkartament ─ Multa ─ Linji gwida għall-kalkolu tal-multi ─ Non-retroattività ─ Aspettattivi leġittimi.
Kawża T-23/99.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (L-Ewwel Awla Estiża) ta' l-20 ta' Frar 2001.
Mannesmannröhren-Werke AG vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Rikors għal annullament - Kompetizzjoni - Deċiżjoni ta' talba għal informazzjoni - Pagamenti ta' penalitajiet perjodiċi - Dritt ta' rifjut li tingħata risposta li timplika r-rikonoxximent ta' ksur - Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali
Kawża T-112/98.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Il-Ħames Awla Estiża) tal-15 ta' Marzu 2001.
Société chimique Prayon-Rupel SA vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.
Għajnuniet mogħtija mill-Istat ─ Nuqqas li tinfetaħ il-proċedura prevista mill-Artikolu 93(2) tat-Trattat KE (li issa sar l-Artikolu 88(2) KE) - Diffikultajiet serji
Kawża T-73/98.

Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tielet Awla) tas-6 ta' Diċembru 2001.
Emesa Sugar (Free Zone) NV vs Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea.
Arranġamenti ta' assoċjazzjoni tal-pajjiżi u territorji extra Ewropej ─ Deċiżjoni 97/803/KE ─ Importazzjonijiet ta' zokkor ─ Rikors għal annullament ─ Rikors għad-danni ─ Ammissibbiltà ─ Natura irriversibbbli ta' l-esperjenza akkwistata ─ Prinċipju ta' proporzjonalità ─ Ċertezza legali
Kawża T-43/98.