Работа

Най-голямата част от персонала на службите на институцията се наема чрез списъците с резерви от конкурсите на общо основание, организирани от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

logo-eucareers EN

Посетете уебсайта EU Careers, където можете да търсите в базата данни с текущи възможности за постоянни и временни длъжности, включително места за договорно наети служители, стажове и командироване в институциите и агенциите на ЕС.

Съдът обаче може при определени обстоятелства да назначава и срочно наети служители или договорно наети служители със спомагателни функции. Срочно наетите служители се назначават преди всичко на длъжности, които след известно време ще бъдат заети от успели кандидати от конкурси. Те могат да заемат длъжности, които изискват специален профил, за да изпълняват задачи с ограничена продължителност. Договорно наетите служители със спомагателни функции заместват длъжностните лица, които са възпрепятствани да изпълняват служебните си задължения поради болест или поради отпуск по майчинство. Те също така се наемат, за да подпомогнат служба с голямо работно натоварване.

Персоналът е обособен в три категории: функционална група AD, която включва администраторите, включително юристите лингвисти, функционална група AST, която включва асистентите в административната работа, и функционална група AST/SC, която извършва деловодни и секретарски задачи. За функционална група AD се изискват най-малко университетско образование, за функционална група AST - най-малко висше образование или средно образование, даващо достъп до висше образование, и най-малко три години професионален опит.

Нуждите на институцията от назначаване на нови служители най-често засягат следните професии:

За функционална група AD:

  • администратор юрист в съдебния секретариат или в областите на библиотечната дейност, изследванията и документацията
  • устен преводач
  • юрист лингвист за писмени преводи на юридически текстове от най-малко два официални езика на Европейския съюз
  • IT сътрудник

 За функционална група AST:

  • асистент в областта на секретарската дейност
  • коректор
  • IT сътрудник.

За функционална група AST/SC:

  •  секретари.

 Списък на свободните длъжности


Дирекциите за правни писмени преводи също така редовно публикува покани за представяне на оферти от сътрудници на свободна практика.

За повече подробности във връзка с конкурсите за устни преводачи и за възможностите за устни преводачи на свободна практика вижте страницата „Устни преводи за Европа"

Как се кандидатства в отговор на покана за изразяване на интерес или се подава спонтанна кандидатура?

Кандидатите, които желаят да подадат своята кандидатура за работа в Съда като срочно наети служители или договорно наети служители, могат да направят това в два отделни момента: по повод публикуването на покана за изразяване на интерес, свързана с определена процедура, или чрез подаване на спонтанна кандидатура, която ще бъде включена в база от кандидатури с цел да се отговори на бъдещи нужди от назначаване. По отношение на събирането на спонтанни кандидатури, Съдът е въвел две постоянни покани за представяне на кандидатури, една за функционална група AD (администратори) и една – за функционална група AST (включително AST/SC), като предлага типология на най-търсените от службите му професии.

За да направят това, кандидатите трябва да използват приложението EU CV Online, управлявано от Европейската комисия, на следния сайт:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces

За повече информация: - Информация относно защитата на данните pdf