Darbs

Vakanto amatu saraksts

Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO).

ārštata tulkus

Mutiskās tulkošanas Eiropā

 

Vairumā gadījumu iestādes dienestu darbiniekus pieņem darbā, ņemot vērā Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) organizēto vispārējo konkursu rezerves sarakstus.

logo-eucareers ENApmeklējiet tīmekļa vietni “EU Careers”, kur varat datubāzē meklēt pastāvīga un pagaidu darba vakances, tostarp vakances līgumdarbiniekiem, informāciju par stažēšanos un iespējām tikt norīkotam darbā ES iestādēs un aģentūrās.

Tomēr zināmos apstākļos Tiesa var pieņemt darbā arī pagaidu darbiniekus vai līgumdarbiniekus palīguzdevumiem. Pagaidu darbiniekus galvenokārt pieņem darbā, lai aizpildītu amata vietas, ko pēc noteikta laika ieņems konkursa uzvarētāji. Pagaidu darbinieki var ieņemt amata vietas, kurās ir vajadzīga īpaša kvalifikācija laikā ierobežotiem uzdevumiem. Līgumdarbinieki palīguzdevumiem aizstāj ierēdņus, kas nevar pildīt savus uzdevumus slimības vai maternitātes atvaļinājuma dēļ. Tos pieņem darbā, arī lai atbalstītu dienestu, kas saskaras ar darba apjoma pieaugumu.

Darbinieki ir sadalīti trīs funkciju grupās: funkciju grupa AD, kurā ir administratori, tostarp juristi lingvisti, funkciju grupa AST, kurā ir administratīvo jomu asistenti, un funkciju grupa AST/SC, kas veic lietvedības un sekretariāta uzdevumus. Funkciju grupai AD tiek prasīta vismaz universitātes līmeņa izglītība, funkciju grupai AST tiek prasīta vismaz pēcvidusskolas izglītība vai vidusskolas papildizglītība, ko papildina vismaz trīs gadu profesionālā pieredze.

Iestādes darbaspēka vajadzības visbiežāk attiecas uz šādām jomām:

Funkciju grupai AD:

  • administrators jurists darbam kancelejā vai bibliotēku zinātnes, pētniecības un dokumentācijas jomā;
  • tulks;
  • jurists lingvists juridisku tekstu tulkošanai vismaz no divām Eiropas Savienības oficiālajām valodām;
  • informātikas speciālists.

Funkciju grupai AST:

  • asistents darbam sekretariātā;
  • tipogrāfiskais korektors/valodas redaktors;
  • informātikas speciālists.

Funkciju grupai AST/SC:

  • sekretāri.

Vakanto amatu saraksts


Papildus minētajam Juridiskās tulkošanas direkcijas regulāri izmanto līgumtulkotājus.

Lai iegūtu plašāku informāciju par mutiskajiem tulkiem rīkotajiem konkursiem un ārštata tulkiem piedāvātajām iespējām, lūdzam skatīt lapu Mutiskā tulkošana Eiropā.

Kā var pieteikties atbilstoši uzaicinājumam izteikt ieinteresētību vai spontāni pieteikt savu kandidatūru?

Kandidāti, kas vēlas pieteikt savu kandidatūru, lai strādātu Tiesā pagaidu darbinieka vai līgumdarbinieka statusā, var to izdarīt divos dažādos brīžos: vai nu tad, kad tiek publicēts uzaicinājums izteikt ieinteresētību saistībā ar kādu konkrētu procedūru, vai arī spontāni piesakot savu kandidatūru, kas tiks iekļauta kandidatūru sarakstā, lai nākotnē apmierinātu pieņemšanas darbā vajadzības. Runājot par spontāno kandidatūru pieņemšanu, Tiesa ir izdevusi divus pastāvīgus uzaicinājumus pieteikt kandidatūras, viens no tiem attiecas uz funkciju grupu AD (administratori) un otrs – uz funkciju grupu AST (ieskaitot AST/SC), piedāvājot to profesiju veidu uzskaitījumu, ko visbiežāk pieprasa tās dienesti.

Šim nolūkam kandidātiem ir jāizmanto lietojumprogramma EU CV Online, ko pārvalda Eiropas Komisija, šajā adresē:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces.

Papildu informācijai skat.: - Informācija attiecībā uz datu aizsardzību pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer