Werken bij het Hof

Lijst van vacatures

Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO).

freelance medewerkers

Tolken voor Europa

 

In verreweg de meeste gevallen vindt aanstelling van het personeel van de diensten van de instelling plaats op basis van de reservelijsten van algemeen vergelijkende onderzoeken, georganiseerd door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO).

logo-eucareers ENOp zoek naar een vaste of tijdelijke baan, of een stage of detachering bij een van de EU-instellingen of -agentschappen? Kijk dan eens in de vacaturedatabank van EU Careers!

Het Hof kan in bepaalde omstandigheden gebruikmaken van tijdelijk personeel of arbeidscontractanten voor hulptaken. Tijdelijk personeel wordt hoofdzakelijk aangesteld in functies die op termijn zullen worden vervuld door personen die voor een vergelijkend onderzoek zijn geslaagd. Tijdelijk personeel kan worden aangesteld voor opdrachten van beperkte duur in functies met een specifiek profiel. Arbeidscontractanten vervangen ambtenaren die hun werk niet kunnen doen wegens ziekte of ouderschapsverlof. Zij worden ook aangesteld ter versterking van een dienst die tijdelijk veel werk heeft.

Het personeel is onderverdeeld in drie functiegroepen: functiegroep AD, bestaande uit administrateurs, waaronder de juristen-linguïsten, de functiegroep AST, bestaande uit assistenten op administratief gebied, en de functiegroep AST/SC, die kantoor- en secretariaatswerkzaamheden uitvoert. Voor functiegroep AD is minimaal een universitaire opleiding vereist, voor functiegroep AST minimaal voortgezet of middelbaar onderwijs plus 3 jaar beroepservaring.

De instelling heeft het meest behoefte aan personeel in de volgende beroepsgroepen:

Voor de functiegroep AD :

  • jurist-administrateur bij een griffie of op de gebieden bibliotheekwetenschap, onderzoek en documentatie
  • tolk
  • jurist-linguïst voor de vertaling van juridische teksten uit ten minste twee officiële talen van de Europese Unie
  • informaticus.

Voor de functiegroep AST:

  • secretariaatsmedewerker
  • corrector
  • informaticus.

Voor de functiegroep AST/SC:

  • secretarissen/secretaressen.

 

Lijst van vacatures


Voor vertaalwerk maken de directies Juridische Vertaling verder regelmatig gebruik van freelancemedewerkers.

Kijk voor meer informatie over de examens voor tolken en de mogelijkheden voor freelancetolken op Tolken voor Europa.

Beantwoorden van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling of insturen van een open sollicitatie

Degenen die hun sollicitatie bij het Hof van Justitie als tijdelijk functionaris of als arbeidscontractant willen indienen, kunnen dat op twee verschillende momenten doen: ofwel naar aanleiding van de publicatie van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling die met een bepaalde procedure verband houdt, ofwel door een open sollicitatie in te sturen die met andere sollicitaties zal worden bewaard teneinde aan toekomstige aanwervingsbehoeften te voldoen. Voor de inzameling van open sollicitaties heeft het Hof twee doorlopende oproepen tot sollicitaties geplaatst, de ene voor de functiegroep AD (administrateurs) en de andere voor de functiegroep AST (AST/SC inbegrepen), met een typologie van de functies die zijn diensten het vaakst vragen.

Hiervoor moeten de sollicitanten de app EU CV Online gebruiken, die de Europese Commissie beheert, op het volgende adres:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces .

 

Meer: - Informatie over gegevensbescherming pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer