Praca

Lista wakatów

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO).

Współpracownicy free‑lance

Tłumaczenia konferencyjne dla instytucji europejskich

 

Personel służb instytucji jest w ogromnej większości zatrudniany z list rezerwowych ustalanych w oparciu o konkursy otwarte organizowane przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO).

logo-eucareers ENOdwiedź stronę EU Careers! W zakładce „Możliwości zatrudnienia” możesz przeszukać nasze bazy ofert pracy na stanowiska na umowy na czas nieokreślony i określony, a także oferty dla kandydatów na pracowników kontraktowych, stażystów i pracowników oddelegowanych w instytucjach i agencjach UE.

Jednak w niektórych okolicznościach Trybunał może również zatrudniać członków personelu tymczasowego lub członków personelu kontraktowego do zadań pomocniczych. Członkowie personelu tymczasowego są zasadniczo zatrudniani w celu wykonywania pracy na stanowiskach, które w późniejszym czasie zostaną objęte przez laureatów konkursów. Mogą oni wykonywać pracę, która wymaga szczególnego profilu dla celów realizacji zadań ograniczonych w czasie. Członkowie personelu kontraktowego do zadań pomocniczych zastępują urzędników niemogących wykonywać swych funkcji z powodu choroby lub urlopu macierzyńskiego. Są oni również zatrudniani celem wzmocnienia służby w okresie wzmożonej pracy.

Personel dzieli się na trzy grupy funkcyjne: grupę funkcyjną AD, w skład której wchodzą administratorzy, w tym prawnicy lingwiści, grupę funkcyjną AST, w skład której wchodzą asystenci w obszarach administracji oraz grupę funkcyjną AST/SC, która wykonuje zadania biurowe i sekretarskie. W ramach grupy funkcyjnej AD wymagany jest przynajmniej poziom wykształcenia wyższego, a w ramach grupy funkcyjnej AST wymagany jest przynajmniej poziom wykształcenia wyższego lub poziom wykształcenia średniego uzupełnionego trzyletnim doświadczeniem zawodowym.

Potrzeby rekrutacyjne instytucji obejmują najczęściej następujące stanowiska:

W ramach grupy funkcyjnej AD:

  • prawnik administrator w sekretariacie lub w dziedzinie systemów bibliotecznych, badań i dokumentacji
  • tłumacz konferencyjny
  • prawnik lingwista wykonujący tłumaczenia tekstów prawniczych przynajmniej z dwóch języków urzędowych Unii Europejskiej
  • informatyk

W ramach grupy funkcyjnej AST:

  • asystent kancelaryjny
  • korektor (korekta typograficzna i językowa)
  • informatyk.

W ramach grupy funkcyjnej AST/SC:

  •  personel do obsługi sekretariatu.

Lista wakatów


Ponadto dyrekcje ds. tłumaczeń prawniczych regularnie korzystają z pomocy współpracowników free-lance.

Obszerniejsze informacje dotyczące konkursów na stanowiska tłumaczy konferencyjnych i możliwości dla tłumaczy konferencyjnych free‑lance, możecie Państwo uzyskać na stronie Tłumaczenia konferencyjne dla instytucji europejskich

Jak odpowiedzieć na zaproszenie do składania kandydatur lub wysłać spontaniczną aplikację?

Kandydaci pragnący ubiegać się o pracę w Trybunale Sprawiedliwości w charakterze członków personelu tymczasowego lub członków personelu kontraktowego mogą to zrobić na dwa różne sposoby: albo przy okazji zaproszenia do składania kandydatur związanego z konkretnym postępowaniem rekrutacyjnym albo poprzez wysłanie spontanicznej aplikacji, która zostanie włączona do puli aplikacji w celu pokrycia przyszłych potrzeb rekrutacyjnych. Jeśli chodzi o przyjmowanie spontanicznych wniosków, Trybunał Sprawiedliwości ogłosił dwa stałe zaproszenia do składania kandydatur: jedno dla grupy funkcyjnej AD (administratorzy), a drugie dla grupy funkcyjnej AST (w tym AST/SC), proponując typologię stanowisk najczęściej poszukiwanych przez swoje służby.

W tym celu kandydaci muszą skorzystać z aplikacji EU CV Online, zarządzanej przez Komisję Europejską, pod następującym adresem:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces

Dalsze informacje: - Informacja dotycząca ochrony danych pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer