Locuri de muncă

Lista posturilor vacante

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO).

Colaboratori free‑lance

Interpret pentru Europa

 

Personalul din serviciile instituției este, în cea mai mare parte, recrutat pe baza listelor de rezervă întocmite în urma concursurilor generale organizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO).

logo-eucareers ENVă interesează un post de funcționar, agent contractual, stagiar sau expert național în instituțiile și agențiile UE? Un contract temporar sau permanent? Vizitați site-ul EU Careers unde veți găsi baza de date a procedurilor de selecție pentru posturile vacante. 

Cu toate acestea, în anumite împrejurări, Curtea poate fi nevoită să facă apel la agenți temporari sau la agenți contractuali auxiliari. Agenții temporari sunt angajați în principal pentru a ocupa posturi care, în timp, vor reveni candidaților ce au reușit la concursuri. Aceștia pot ocupa posturi pentru care este necesar un profil specific, pentru misiuni limitate în timp. Agenții contractuali auxiliari înlocuiesc funcționarii care nu își pot exercita funcțiile din motive medicale sau pentru că se află în concediu de maternitate. Aceștia pot fi angajați și pentru a întări capacitatea unui serviciu care trebuie să facă față unei creșteri temporare a volumului de muncă.

Personalul este clasificat în trei grupe de funcții: grupa de funcții AD, care cuprinde administratorii, printre care juriștii‑lingviști, grupa de funcții AST, care cuprinde asistenții din domeniile administrative, și grupa de funcții AST/SC, cu atribuții de birou și de secretariat. Încadrarea în grupa de funcții AD presupune cel puțin absolvirea studiilor universitare, iar pentru încadrarea în grupa de funcții AST este necesar cel puțin un nivel de studii superioare sau de studii medii superioare, completat cu o experiență profesională de 3 ani.

Necesitățile de personal ale instituției apar, cel mai frecvent, pentru următoarele meserii:

În ceea ce privește grupa de funcții AD:

  • administrator jurist la grefă sau în domeniile biblioteconomiei, cercetării și documentării
  • interpret
  • jurist‑lingvist pentru traducerea de texte juridice din cel puțin două limbi oficiale ale Uniunii Europene
  • informatician

În ceea ce privește grupa de funcții AST:

  • asistent în domeniul secretariatului
  • corector tipografic/verificator lingvistic
  • informatician

În ceea ce privește grupa de funcții AST/SC:

  •  secretari.

Lista posturilor vacante


Pe de altă parte, Direcțiile de traducere juridică fac apel în mod regulat la colaboratori free-lance.

Pentru mai multe informații privind concursurile pentru interpreți sau oportunitățile pentru interpreți free‑lance, vă rugăm să consultați pagina Interpret pentru Europa

Cum răspundeți la o cerere de exprimare a interesului sau cum transmiteți o candidatură spontană?

Candidații care doresc să își depună candidatura la Curtea de Justiție în calitate de agent temporar sau de agent contractual o pot face în două moduri: fie cu ocazia publicării unei cereri de exprimare a interesului pentru o anumită procedură, fie prin transmiterea unei candidaturi spontane, care va fi integrată într-o bază de date pentru acoperirea unor necesități viitoare de recrutare. În ceea ce privește colectarea candidaturilor spontane, Curtea de Justiție a inițiat două cereri de candidatură permanente, una pentru grupa de funcții AD (administratori), iar cealaltă pentru grupa de funcții AST (inclusiv AST/SC), propunând o tipologie de specializări solicitate cel mai frecvent de serviciile sale.

În acest scop, candidații trebuie să utilizeze aplicația EU CV Online, gestionată de Comisia Europeană, la adresa:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces

A se vedea și: - Informare privind protecția datelor pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer