Zaposlitev

Seznam prostih delovnih mest

Evropski urad za izbor osebja (EPSO).

Zunanji sodelavci

Tolmačiti za Evropo

 

V veliki večini primerov je osebje služb institucije zaposleno na podlagi čakalnih seznamov s splošnih natečajev, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO).

logo-eucareers ENNa spletišču EU Careers lahko iščete po podatkovni zbirki prostih delovnih mest za stalno in začasno zaposlitev, delovnih mest za pogodbene uslužbence, pripravništva in napotitve v institucijah in agencijah EU.

Sodišče lahko v določenih okoliščinah zaposli začasne uslužbence ali pomožne pogodbene uslužbence. Začasne uslužbence se zaposli predvsem zato, da zasedejo delovna mesta, ki jih bodo v nekem času zasedli kandidati, ki uspešno opravijo natečaj. Zasedejo lahko mesta, za katera se zahteva poseben profil za časovno omejene naloge. Pomožni pogodbeni uslužbenci nadomeščajo uradnike, ki ne morejo izvajati svojih nalog zaradi bolezni ali porodniškega dopusta. Zaposli se jih tudi zato, da se okrepi služba, ki mora opraviti izjemno veliko dela.

Osebje je razdeljeno v tri funkcionalne skupine: funkcionalno skupino AD, ki zajema administratorje, med katerimi so pravniki lingvisti, funkcionalno skupino AST, v kateri so strokovni sodelavci v administrativnih zadevah, ter funkcionalno skupino AST/SC, ki opravlja pisarniške naloge in naloge tajništva. Za funkcionalno skupino AD se zahteva vsaj univerzitetna izobrazba, za funkcionalno skupino AST pa vsaj višja izobrazba ali srednješolska izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj.

Potrebe institucije po zaposlovanju se najpogosteje nanašajo na ta področja:

za funkcionalno skupino AD:

  • pravnik v sodnem tajništvu ali na področjih bibliotekarstva, raziskav in dokumentacije,
  • tolmač,
  • pravnik lingvist za prevajanje pravnih besedil iz najmanj dveh uradnih jezikov Evropske unije,
  • informatik;

za funkcionalno skupino AST:

  • strokovni sodelavec v tajništvu,
  • korektor/jezikovni pregledovalec,
  • informatik.

za funkcionalno skupino AST/SC:

  • tajniki.

 

Seznam prostih delovnih mest


Direktorata za pravno prevajanje se redno obračata tudi na zunanje sodelavce.

Več informacij o natečajih za tolmače in o možnostih sodelovanja zunanjih sodelavcev si lahko preberete na spletni strani Tolmačiti za Evropo.

Kako se odzvati na razpis za prijavo interesa oziroma kako predložiti spontano prijavo?

Kandidati, ki želijo pri Sodišču vložiti prijavo za zaposlitev kot začasni uslužbenec ali pogodbeni uslužbenec, lahko to storijo ob različnem času: bodisi ob objavi razpisa za prijavo interesa v zvezi z določenim postopkom bodisi s predložitvijo spontane prijave, ki bo vključena v zbirko prijav z namenom zapolnitve prihodnjih kadrovskih potreb. V zvezi z zbiranjem spontanih prijav je Sodišče vzpostavilo dva stalna poziva k oddaji prijav, enega za funkcionalno skupino AD (administratorji) in drugega za funkcionalno skupino AST (vključno z AST/SC), s katerima je opredelilo vrste poklicev, ki jih njegove službe najpogosteje potrebujejo.

Za ta namen morajo kandidati uporabiti aplikacijo EU CV Online, ki jo upravlja Evropska komisija, na tem naslovu:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces

Več o tem: - Informacije o varstvu podatkov pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer