Anställning

Lediga tjänster

Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO).

frilansmedarbetare

Tolkning för Europa

 

Institutionens anställda rekryteras i huvudsak från förteckningar över godkända sökande från allmänna uttagningsprov som har anordnats av Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO).

logo-eucareers ENPå webbplatsen EU Careers kan du söka i databasen över lediga jobb och hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar vid EU:s institutioner och byråer.

Under vissa omständigheter kan domstolen emellertid även rekrytera tillfälligt anställda eller kontraktsanställda. Tillfälligt anställda uppehåller i allmänhet tjänster som längre fram i tiden kommer att tillsättas med godkända sökande från uttagningsprov. Tillfälligt anställda kan också anställas på tjänster som kräver en särskild utbildnings- eller erfarenhetsprofil och som rör tidsbegränsade uppdrag. Kontraktsanställda ersätter tjänstemän som är förhindrade att arbeta på grund av sjukdom eller mammaledighet. De kan också anställas som resursförstärkning på en avdelning vid en arbetstopp.

Personalen är uppdelad i tre tjänstegrupper: Tjänstegruppen AD, som består av handläggare och juristlingvister, tjänsegruppen AST, som består av assistenter som oftast sysslar med administration och tjänstegruppen AST/SC som för kontors- och sekreterarppgifter. I AD-gruppen krävs minst intyg om avslutad universitetsutbildning, i AST‑gruppen krävs minst intyg om högre utbildning, eller intyg om sekundärutbildning som ger tillträde till högre utbildning och minst tre års lämplig yrkeserfarenhet.

Institutionens rekryteringsbehov uppträder oftast i följande yrkesgrupper:

I tjänstegruppen AD:

  • Handläggande jurister på kansliet, på biblioteket eller inom forskning och dokumentation
  • Tolkar
  • Juristlingvister, vilka översätter juridiska texter från minst två av Europeiska unionens officiella språk
  • Datatekniker

I tjänstegruppen AST:

  • Assistenter som arbetar på olika sekretariat
  • Korrekturläsare/språkliga granskare
  • Datatekniker.

I tjänstegruppen AST/SC:

  •  Sekreterare.

Lediga tjänster


Direktoraten för juridisk översättning anlitar vidare ofta frilansmedarbetare.

För ytterliga upplysningar om uttagningsprov för tolkar och möjligheter till uppdrag som frilanstolk, se sidan Tolkning för Europa

Hur kan jag svara på en anbudsinfordran eller skicka in en intresseanmälan?

Personer som önskar ansöka om anställning som tillfälligt anställd eller kontraktsanställd vid domstolen kan göra detta på två sätt: antingen som svar på en inbjudan att inkomma med en intresseanmälan i ett specifikt anställningsförfarande, eller genom en spontan intresseanmälan som sparas tillsammans med andra ansökningar för att täcka framtida rekryteringsbehov. Vad gäller spontana intresseanmälningar har domstolen inrättat två stående anbudsinfordringar, en för tjänstegruppen AD (handläggare) och en för tjänstegruppen AST (inbegripet AST/SC), som avser vissa typtjänster som är mest efterfrågade.

Den som är intresserad av att söka ska använda applikationen EU CV Online, som förvaltas av Europeiska kommissionen, på följande adress:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces .

 

För ytterligare information: - Information om hur domstolen skyddar personuppgifter pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer