CURIA
rss
avancerad sökning
Anställning

   
  corner-cour  
 

Lediga tjänster

Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO).

frilansmedarbetare

Tolkning för Europa

   

Institutionens anställda rekryteras i huvudsak från förteckningar över godkända sökande från allmänna uttagningsprov som har anordnats av Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO).

Under vissa omständigheter kan domstolen emellertid även rekrytera tillfälligt anställda eller kontraktsanställda. Tillfälligt anställda uppehåller i allmänhet tjänster som längre fram i tiden kommer att tillsättas med godkända sökande från uttagningsprov. Tillfälligt anställda kan också anställas på tjänster som kräver en särskild utbildnings- eller erfarenhetsprofil och som rör tidsbegränsade uppdrag. Kontraktsanställda ersätter tjänstemän som är förhindrade att arbeta på grund av sjukdom eller mammaledighet. De kan också anställas som resursförstärkning på en avdelning vid en arbetstopp.

Personalen är uppdelad i två kategorier: AD-gruppen, som består av handläggare och juristlingvister, och AST-gruppen, som består av assistenter som oftast sysslar med administration. I AD-gruppen krävs minst intyg om avslutad universitetsutbildning, i AST‑gruppen krävs minst intyg om högre utbildning, eller intyg om sekundärutbildning som ger tillträde till högre utbildning och minst tre års lämplig yrkeserfarenhet.

Institutionens rekryteringsbehov uppträder oftast i följande yrkesgrupper:

I AD-gruppen:

  • Handläggande jurister på kansliet, på biblioteket eller inom forskning och dokumentation
  • tolkar
  • juristlingvister, vilka översätter juridiska texter från minst två av Europeiska unionens officiella språk
  • datatekniker

I AST-gruppen:

  • assistenter som arbetar på olika sekretariat
  • korrekturläsare
  • datatekniker

Lediga tjänster

 
brique
 

Generaldirektoratet för översättning anlitar vidare ofta frilansmedarbetare.

För ytterliga upplysningar om uttagningsprov för tolkar och möjligheter till uppdrag som frilanstolk, se sidan Tolkning för Europa.

Vem som helst kan dessutom när som helst skicka in en intresseanmälan i form av en CV och ett följebrev per e-post till följande adress:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu

I följebrevet bör anges vilken typ av tjänst som intresseanmälan rör (exempelvis: jurist, juristlingvist, tolk, sekreterare, datatekniker, bokföringsassistent etc.).
CV:n bör utformas i formatet Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/). Inkomna intresseanmälningar bevaras under två år och kan komma att beaktas när vakanser uppstår.

För ytterligare information: - Information om hur domstolen skyddar personuppgifter pdf   

.