Domme fra historisk retspraksis på sprogene for tiltrædelserne 2004, 2007 og 2013

Historisk retspraksis for tiltrædelserne i 2004

Udvalget af historisk retspraksis for tiltrædelserne i 2004 indeholder 948 domme, udtalelser og kendelser fra Domstolen og Retten (fra 1956 til april 2004). En første del på 869 dokumenter blev i 2001 officielt overgivet til oversættelsescentrene i kandidatlandene.

I april 2002 lancerede Kommissionen (TAIEX) et projekt, som skal understøtte oversættelsen af den historiske retspraksis til de nye sprog. 57 ud af de 869 afgørelser blev oversat for Kommissionens regning og revideret af oversættelsescentrenes revisorer i løbet af en række seminarer afholdt i Domstolens lokaler og finansieret af TAIEX. Dette projekt gav mulighed for at give det nødvendige skub fremad for oversættelsen af den historiske retspraksis i de tiltrædende stater og at forstærke samarbejdet mellem Domstolens generaldirektorat for oversættelse og de nationale centre. I forbindelse med denne understøttelsesaktion har TAIEX bl.a., i samarbejde med Domstolen, udviklet en dokumentdatabase, Jurisvista, som indeholder de juridiske og dokumentariske oplysninger, som er tilgængelige i de udvalgte domme, udtalelser og kendelser.

De 57 afgørelser, som oprindeligt er blevet oversat og revideret af de nationale centre, er blevet færdigbehandlet af Domstolens sprogkontorer og er nu tilgængelige via dette link:

Listen over de 57 domme fra 1954-2000 på de staters sprog, som tiltrådte i 2004

En anden del på 79 afgørelser truffet mellem 2001 og april 2004 er blevet oversat af Domstolens sprogkontorer. De er tilgængelige via dette link:

Listen over de 79 domme fra 2001 til 2004 på de staters sprog, som tiltrådte i 2004

     

Historisk retspraksis for tiltrædelserne i 2007

Disse 948 afgørelser fra perioden fra 1956 til april 2004 såvel som 63 afgørelser fra perioden fra maj 2004 til december 2006 udgør udvalget af historisk retspraksis for tiltrædelserne i 2007. Disse 1 011 afgørelser er ved at blive oversat til bulgarsk og rumænsk af de nationale oversættelsescentre.

De 57 afgørelser, der er oversat og revideret inden for rammerne af det projekt, som er finansieret af TAIEX, er blevet færdigbehandlet i Domstolens bulgarske og rumænske sprogkontorer. De er tilgængelige via dette link:

Listen over de 57 domme fra 1954 til 2000 på de staters sprog, som tiltrådte i 2007

   

Historisk retspraksis for tiltrædelsen i 2013

Udvalget af historisk retspraksis for tiltrædelsen i 2013 omfatter 1 143 domme, udtalelser og kendelser fra Domstolen og Retten (1956 - juni 2013). Dokumenterne er blevet sendt til det kroatiske oversættelsescenter.

De 57 afgørelser er ved at blive oversat af Domstolens kroatiske sprogkontor. Efterhånden som de foreligger, vil de blive tilgængelige her:

Listen over de 57 domme fra 1954-2000 på kroatisk