Ajaloolise kohtupraktika hulka kuuluvad kohtuotsused 2004., 2007. ja 2013. aastal ühinenud riikide keeltes

Ajaloolise kohtupraktika hulka kuuluvad kohtulahendid 2004. aastal ühinenud riikide keeltes

2004. aastal ühinenud riikide puhul hõlmab ajaloolise kohtupraktika valik 948 Euroopa Kohtu ja Esimese Astme Kohtu otsust, arvamust ja määrust (1956 - aprill 2004). Esimene, 869 dokumendist koosnev osa edastati 2001. aastal ametlikult kandidaatriikide tõlkekeskustele.

2002. aasta aprillis käivitas komisjon (TAIEX) projekti, mille eesmärk oli abistada ajaloolise kohtupraktika tõlkimist uutesse keeltesse. 896 kohtulahendist 57 tõlgiti komisjoni kulul ning tõlkekeskuste toimetajad vaatasid need läbi mitmel TAIEX-i rahastatud seminaril, mis toimusid Euroopa Kohtu ruumides. See projekt andis vajaliku tõuke ajaloolise kohtupraktika tõlkimiseks riikides ning tugevdas Euroopa Kohtu kirjaliku tõlke peadirektoraadi ja riikide tõlkekeskuste koostööd. Selle toetusprojekti raames arendas TAIEX koostöös Euroopa Kohtuga välja dokumentide andmebaasi Jurisvista, mis sisaldab juriidilist teavet ja dokumentatsiooni valikusse kuuluvate kohtuotsuste, arvamuste ja kohtumääruste kohta.

Nende 57 kohtulahendi tekstid, mille esialgu tõlkisid ja toimetasid riikide tõlkekeskused, vormistati Euroopa Kohtu tõlkeosakondades ning need on kättesaadavad järgmise lingi kaudu:

57 kohtuotsuse (1954-2000) loetelu 2004. aastal ühinenud riikide keeltes

Teise osa, mis koosneb ajavahemikku 2001 - aprill 2004 hõlmavast 79 kohtulahendist, on tõlkinud Euroopa Kohtu tõlkeosakonnad. Need on kättesaadavad järgmise lingi kaudu:

79 kohtuotsuse (2001- aprill 2004) loetelu 2004. aastal ühinenud riikide keeltes

     

Ajaloolise kohtupraktika hulka kuuluvad kohtulahendid 2007. aastal ühinenud riikide keeltes

Needsamad 948 kohtulahendit, mis hõlmavad ajavahemikku 1956 - aprill 2004, ning 63 kohtulahendit ajavahemikust mai 2004 - detsember 2006 moodustavad ajaloolise kohtupraktika valiku 2007. aastal ühinenud riikide keeltes. Need 1011 kohtulahendit tõlgitakse bulgaaria ja rumeenia keelde riikide tõlkekeskustes.

Nende 57 kohtulahendi tekstid, mis tõlgiti ja toimetati TAIEX-i projekti raames, vormistati seejärel Euroopa Kohtu bulgaaria ja rumeenia keele tõlkeosakondades. Need on kättesaadavad järgmise lingi kaudu:

57 kohtuotsuse (1954-2000) loetelu 2007. aastal ühinenud riikide keeltes

   

Ajaloolise kohtupraktika hulka kuuluvad kohtulahendid 2013. aastal ühinenud riigi keeles

2013. aastal ühinenud riigi puhul hõlmab ajaloolise kohtupraktika valik 1143 Euroopa Kohtu ja Üldkohtu otsust, arvamust ja määrust (1956 - juuni 2013). Need dokumendid on saadetud Horvaatia tõlkekeskusele.

57 kohtulahendit tõlgitakse Euroopa Kohtu horvaatia keele tõlkeosakonnas. Vastavalt sellele, kuidas need valmivad, tehakse need kättesaadavaks järgmise lingi kaudu:

57 kohtuotsuse (1954-2000) loetelu horvaatia keeles