Historiallinen oikeustapauskokoelma Euroopan unioniin vuosina 2004, 2007 ja 2013 liittyneiden valtioiden kielillä

Historiallinen oikeustapauskokoelma vuonna 2004 liittyneiden valtioiden kielillä

Euroopan unioniin vuonna 2004 liittyneitä valtioita koskeva historiallinen oikeustapauskokoelma sisältää 948 yhteisöjen tuomioistuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamaa tuomiota, lausuntoa tai määräystä (1956 - huhtikuu 2004). Ensimmäinen 869 asiakirjaa käsittävä osa toimitettiin vuonna 2001 virallisesti hakijamaiden käännöskeskuksille.


Euroopan komission teknisen avun tiedonvaihtotoimisto Taiex aloitti huhtikuussa 2002 hankkeen, jonka tavoitteena oli edistää historiallisen oikeustapauskokoelman kääntämistä uusille kielille. Komission kustannuksella käännettiin 869 ratkaisusta yhteensä 57, jotka käännöskeskusten reviisorit tarkastivat useiden unionin tuomioistuimessa järjestettyjen ja Taiexin rahoittamien koulutusseminaarien yhteydessä. Hanke tarjosi tärkeän alkusysäyksen historiallisen oikeustapauskokoelman kääntämiselle hakijamaissa ja vahvisti unionin tuomioistuimen käännöspalvelun ja kansallisten käännöskeskusten välistä yhteistyötä. Hankkeen aikana Taiex muun muassa kehitti yhdessä unionin tuomioistuimen kanssa  Jurisvista-tietokannan, johon on koottu oikeudellista tietoa ja dokumentaatiota historialliseen oikeustapauskokoelmaan sisältyvistä tuomioista, lausunnoista ja määräyksistä.

Kansallisten käännöskeskusten alun perin kääntämät ja tarkastamat 57 ratkaisua viimeisteltiin unionin tuomioistuimen käännösyksiköissä. Niihin pääsee tästä linkistä:

Luettelo 57 tuomiosta (1954-2000) vuonna 2004 liittyneiden valtioiden kielillä

Toinen osa sisältää 79 ratkaisua, jotka on annettu vuoden 2001 ja huhtikuun 2004 välisenä aikana. Se on käännetty unionin tuomioistuimen käännösyksiköissä. Käännöksiin pääsee tästä linkistä:

Luettelo 79 tuomiosta (2001-2004) vuonna 2004 liittyneiden valtioiden kielillä

    

Historiallinen oikeustapauskokoelma vuonna 2007 liittyneiden valtioiden kielillä

Vuonna 2007 liittyneiden valtioiden historiallinen oikeustapauskokoelma sisältää samat 948 ratkaisua (1956 - huhtikuu 2004) sekä lisäksi 63 ratkaisua , jotka on annettu toukokuun 2004 ja joulukuun 2006 välillä. Näitä yhteensä 1 011:tä ratkaisua käännetään parhaillaan kansallisissa käännöskeskuksissa bulgariaksi ja romaniaksi.

Taiex-hankkeen rahoituksella käännetyt 57 ratkaisua viimeisteltiin tämän jälkeen unionin tuomioistuimen bulgarian ja romanian käännösyksiköissä. Niihin pääsee tästä linkistä:

Luettelo 57 tuomiosta (1954 - 2000) vuonna 2007 liittyneiden valtioiden kielillä

   

Historiallinen oikeustapauskokoelma vuonna 2013 liittyneiden valtioiden kielillä

Euroopan unioniin vuonna 2013 liittynyttä valtiota koskeva historiallinen oikeustapauskokoelma sisältää 1 143 yhteisöjen tuomioistuimen/unionin tuomioistuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen/unionin yleisen tuomioistuimen antamaa tuomiota, lausuntoa tai määräystä (1956-kesäkuu 2013). Asiakirjat on toimitettu kroaatin kielen kansalliselle käännöskeskukselle.

57 ratkaisua on parhaillaan käännettävinä unionin tuomioistuimen kroaatin käännösyksikössä. Sitä mukaa kun käännökset valmistuvat, niihin pääsee tästä linkistä:

Luettelo 57 tuomiosta (1954-2000) kroaatin kielellä