Vēsturiskās judikatūras spriedumi to valstu valodās, kas pievienojās ES 2004., 2007. un 2013. gadā

Vēsturiskā judikatūra valstīm, kas ES pievienojās 2004. gadā

Vēsturiskās judikatūras izlasē valstīm, kas ES pievienojās 2004. gadā, ietilpst 948 Tiesas un Pirmās instances tiesas spriedumi, atzinumi un rīkojumi (no 1956. gada līdz 2004. gada aprīlim). Pirmā daļa, ko veido 869 dokumenti, 2001. gadā oficiāli tika nodota kandidātvalstu tulkošanas centriem.

2002. gada aprīlī Komisija (TAIEX) uzsāka atbalsta projektu vēsturiskās judikatūras tulkošanai jaunajās valodās. 57 no 869 nolēmumiem tika iztulkoti par Komisijas līdzekļiem, un tulkošanas centru redaktori tos izrediģēja vairākos Tiesas telpās organizētos un no TAIEX līdzekļiem finansētos semināros. Šis projekts deva vajadzīgo impulsu vēsturiskās judikatūras tulkošanai valstīs, kas gatavojās pievienoties ES, un pastiprināja sadarbību starp Tiesas Tulkošanas ģenerāldirekciju un valstu centriem. Šī atbalsta ietvaros TAIEX sadarbībā ar Tiesu ir izstrādājis dokumentu datubāzi Jurisvista, kurā ir pārņemta juridiskā un dokumentārā informācija, kas ir pieejama par atlasītajiem spriedumiem, atzinumiem un rīkojumiem.

57 nolēmumi, ko sākotnēji tulkojuši un rediģējuši valsts centri, ir pilnībā pabeigti Tiesas valodu nodaļās un ir pieejami šādā saitē:

57 spriedumu saraksts no 1954. līdz 2000. gadam to valstu valodās, kas ES pievienojās 2004. gadā

Otrā daļa, ko veido 79 nolēmumi par laika posmu no 2001. gada līdz 2004. gada aprīlim, ir tulkota Tiesas valodu nodaļās. Tie ir pieejami šādā saitē:

79 spriedumu saraksts no 2001. līdz 2004. gadam to valstu valodās, kas ES pievienojās 2004. gadā

    

Vēsturiskā judikatūra valstīm, kas ES pievienojās 2007. gadā

Tie paši 948 nolēmumi, kas attiecas uz laika posmu no 1956. gada līdz 2004. gada aprīlim, kā arī 63 nolēmumi, kas attiecas uz laika posmu no 2004. gada maija līdz 2006. gada decembrim, veido vēsturiskās judikatūras izlasi valstīm, kas ES pievienojās 2007. gadā. Šos 1011 nolēmumus bulgāru un rumāņu valodā tulko valsts tulkošanas centri.

57 nolēmumi, kas iztulkoti un izrediģēti TAIEX finansētā projekta ietvaros, pēc tam tika pabeigti Tiesas bulgāru un rumāņu valodas nodaļās. Tie ir pieejami šādā saitē:

57 spriedumu saraksts no 1954. līdz 2000. gadam to valstu valodās, kas ES pievienojās 2007. gadā

   

Vēsturiskā judikatūra valstīm, kas ES pievienojās 2013. gadā

Vēsturiskās judikatūras izlasē valstīm, kas ES pievienojās 2013. gadā, ietilpst 1143 Tiesas un Vispārējās tiesas spriedumi, atzinumi vai rīkojumi (no 1956. gada līdz 2013. gada jūnijam). Dokumenti tika nodoti Horvātijas tulkošanas centram.

57 nolēmumi tiek tulkoti Tiesas horvātu valodas nodaļā. Tiklīdz tie būs pieejami, tiem varēs piekļūt šādā saitē:

57 spriedumu saraksts no 1954. līdz 2000. gadam horvātu valodā.