Wyroki historyczne w językach państw, które przystąpiły w 2004 r., 2007 r. i 2013 r.

Wyroki historyczne w językach państw, które przystąpiły w 2004 r.

Wybór orzecznictwa historycznego dla państw, które przystąpiły w 2004 r., zawiera 948 wyroków, opinii oraz postanowień Trybunału i Sądu (z okresu od 1956 r. do kwietnia 2004 r.). Pierwsza transza 869 dokumentów została oficjalnie przesłana w 2001 r. do centrów tłumaczeń państw kandydujących.

W kwietniu 2002 r. Komisja (TAIEX) rozpoczęła projekt wpierający tłumaczenie orzecznictwa historycznego na nowe języki. 57 spośród 869 orzeczeń zostało przetłumaczonych na koszt Komisji i zweryfikowanych przez rewizorów z centrów tłumaczeń podczas licznych seminariów organizowanych na terenie Trybunału i finansowanych przez TAIEX. Projekt ten dał niezbędny impuls tłumaczeniu orzecznictwa historycznego w państwach kandydujących do przystąpienia i umożliwił wzmocnienie współpracy między Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Trybunału a centrami krajowymi. W ramach tego projektu wsparcia TAIEX opracował ponadto we współpracy z Trybunałem bazę danych zawierającą dokumenty, Jurisvista, w której zgromadzone zostały dostępne informacje prawne i dokumentacja dotyczące wybranych wyroków, opinii i postanowień.

Teksty 57 orzeczeń, które zostały początkowo przetłumaczone i zweryfikowane przez centra krajowe, zostały sfinalizowane przez wydziały językowe Trybunału i obecnie są one dostępne pod następującym linkiem:

Lista 57 wyroków z lat 1954-2000 w językach państw, które przystąpiły w 2004 r.

Druga transza 79 orzeczeń, obejmująca okres od 2001 r. do kwietnia 2004 r., została przetłumaczona w wydziałach językowych Trybunału. Orzeczenia te są dostępne pod następującym linkiem:

Lista Lista 79 wyroków z lat 2001-2004 w językach państw, które przystąpiły w 2004 r.

    

Wyroki historyczne w językach państw, które przystąpiły w 2007 r.

Tych samych 948 orzeczeń z okresu od 1956 r. do kwietnia 2004 r., jak również 63 orzeczenia z okresu od maja 2004 r. do grudnia 2006 r., tworzy wybór orzecznictwa historycznego dla państw, które przystąpiły w 2007 r. Te 1011 orzeczeń jest w trakcie tłumaczenia na języki bułgarski i rumuński przez krajowe centra tłumaczeń.

57 orzeczeń przetłumaczonych i zweryfikowanych w ramach projektu finansowanego przez TAIEX jest zostało sfinalizowanych w bułgarskim i rumuńskim wydziałach językowych Trybunału. Są one dostępne pod następującym linkiem:

Lista 57 wyroków z lat 1954-2000 w językach państw, które przystąpiły w 2007 r.

   

Wyroki historyczne w języku państwa, które przystąpiło w 2013 r.

Wybór orzecznictwa historycznego dla przystąpienia z 2013 r. obejmuje 1143 wyroki, opinie i postanowienia Trybunału i Sądu (z okresu od 1956 r. do czerwca 2013 r.). Dokumenty zostały przesłane chorwackiemu centrum tłumaczeń.

57 orzeczeń jest w trakcie tłumaczenia w chorwackim wydziale językowym Trybunału. Będą one stopniowo udostępniane pod następującym linkiem:

Lista 57 wyroków z lat 1954-2000 w języku chorwackim