Hotărâri din jurisprudența istorică disponibile în limbile statelor care au aderat în 2004, 2007 și 2013

Jurisprudența istorică în limbile statelor care au aderat în 2004

Selecția din jurisprudența istorică pentru statele care au aderat în 2004 cuprinde 948 de hotărâri, avize și ordonanțe ale Curții și ale Tribunalului (1956-aprilie 2004). O primă tranșă de 869 de documente a fost transmisă în mod oficial în 2001 centrelor de traducere din țările candidate la aderare.

În aprilie 2002, Comisia (TAIEX) a lansat un proiect de susținere a traducerii jurisprudenței istorice în noile limbi. Comisia a avansat fondurile necesare traducerii a 57 din cele 869 de decizii, care au fost revizuite de către revizorii din centrele de traducere în cadrul mai multor seminarii organizate la Curte și finanțate de TAIEX. Acest proiect a dat impulsul necesar traducerii jurisprudenței istorice în statele aflate în curs de aderare și a întărit cooperarea dintre Direcția generală de traducere a Curții și centrele naționale. În cadrul acestei acțiuni de susținere, TAIEX a dezvoltat, printre altele, în colaborare cu Curtea, o bază de date documentare, Jurisvista, care reia informațiile juridice și documentare disponibile privind hotărârile, avizele și ordonanțele selectate.

Textele celor 57 de decizii traduse și revizuite inițial de centrele naționale au fost finalizate de unitățile lingvistice ale Curții și sunt disponibile prin intermediul următorului link:

Lista celor 57 de hotărâri din perioada 1954-2000 disponibile în limbile statelor care au aderat în 2004

O a doua tranșă de 79 de decizii, din perioada 2001-aprilie 2004, a fost tradusă în cadrul unităților lingvistice ale Curții. Acestea sunt disponibile prin intermediul următorului link:

Lista celor 79 de hotărâri din perioada 2001-2004 disponibile în limbile statelor care au aderat în 2004

     

Jurisprudența istorică în limbile statelor care au aderat în 2007

Jurisprudența istorică selectată pentru statele care au aderat în 2007 este compusă din cele 948 de decizii din perioada 1956-aprilie 2004 menționate mai sus, precum și din 63 de decizii din perioada mai 2004-decembrie 2006. Aceste 1011 decizii sunt în curs de traducere în limbile bulgară și română în centrele de traducere naționale.

Cele 57 de decizii traduse și revizuite în cadrul proiectului finanțat de TAIEX au fost finalizate în unitățile bulgară și română ale Curții. Ele sunt accesibile prin intermediul linkului următor:

Lista celor 57 de hotărâri din perioada 1954-2000 disponibile în limbile statelor care au aderat în 2007

   

Jurisprudența istorică pentru statul care a aderat în 2013

Selecția din jurisprudența istorică pentru statul care a aderat în 2013 cuprinde 1.143 de hotărâri, avize și ordonanțe ale Curții și ale Tribunalului (1956-iunie 2013). Documentele au fost transmise centrului de traducere croat.

Cele 57 de decizii sunt în curs de traducere în unitatea de limbă croată a Curții. Pe măsură ce vor fi disponibile, vor fi accesibile prin intermediul următorului link:

Lista celor 57 de hotărâri din perioada 1954-2000 în limba croată