Communiqués de presse

· 26.11.2008 o 17:43
Popis
Obrázok
Úroveň vyrov. pamäte Žiadny
Citlivosť vyrov. pamäte Nevylaďovať
Typy vyrov. pamäte
Časový limit vyrov. pamäte 1 min.
Hárok štýlu zobrazenia
Šírka 100%
Rámček vľavo 0 px
Rámček vpravo 0 px
Rámček navrchu 0 px
Rámček naspodku 0 px
Výplň bunky 0 px
Vodorovné zarovnanie vľavo
Zvislé zarovnanie v strede / hore / dole
Zarovnať tabuľku
Okraj 0 px
Farba okraja
Farba pozadia
Obrázok pozadia
Zobrazovaný názov
Vzhľad
Hárok štýlu vzhľadu
Kontextový stav Skryté
Stav rozbalenia Povoliť
Správanie kópie Kópia
Pôvodný portlet
Podmienka
  1. Žiadna
ID CSS
Triedy CSS
Triedy vzhľadu CSS