Информация за съдебната ваканция

Периоди, през които не се провеждат съдебни заседания

Съгласно член 15 от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз Съдът е в непрекъсната сесия. Всяка юрисдикция определя периодите на съдебна ваканция, както и периодите, през които по принцип не се провеждат съдебни заседания.

Все пак през тези периоди юрисдикциите и техните служби продължават да работят, така че да може да се организират съдебни заседания, ако обстоятелствата по делото го изискват.

В този смисъл през съдебната 2018/2019 и 2019/2020, година съдебни заседания по принцип няма да се провеждат през следните периоди:

 

2018/2019

2019/2020

- Вси светии:
- Коледа:
- Карнавал:
- Великден: 
- Bъзнесение:
- Лято: 
29.10.2018 г. > 04.11.2019 г. 
17.12.2018 г. > 06.01.2019 г. 
18.02.2019 г. > 24.02.2019 г. 
15.04.2019 г. > 28.04.2019 г. 
27.05.2019 г. > 02.06.2019 г. 
16.07.2019 г. > 31.08.2019 г. 
28.10.2019 г. > 03.11.2019 г. 
23.12.2019 г. > 12.01.2020 г. 
17.02.2020 г. > 23.02.2020 г. 
06.04.2020 г. > 19.04.2020 г. 
18.05.2020 г. > 24.05.2020 г. 
16.07.2020 г. > 31.08.2020 г. 

 

Юрисдикциите освен това спазват официалните празници в Люксембург, където е седалището им.

 За повече информация:

Решение на Съда от 13 март 2018 година относно официалните празници и съдебната ваканция