Информация за съдебната ваканция

Периоди, през които не се провеждат съдебни заседания

Съгласно член 15 от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз Съдът е в непрекъсната сесия. Всяка юрисдикция определя периодите на съдебна ваканция, както и периодите, през които по принцип не се провеждат съдебни заседания.

Все пак през тези периоди юрисдикциите и техните служби продължават да работят, така че да може да се организират съдебни заседания, ако обстоятелствата по делото го изискват.

В този смисъл през съдебната 2019/2020 и 2020/2021, година съдебни заседания по принцип няма да се провеждат през следните периоди:

 

2019/2020

2020/2021

- Вси светии:
- Коледа:
- Карнавал:
- Великден: 
- Bъзнесение:
- Лято: 
28.10.2019 г. > 03.11.2019 г. 
23.12.2019 г. > 12.01.2020 г.
17.02.2020 г. > 23.02.2020 г.
06.04.2020 г. > 19.04.2020 г.
18.05.2020 г. > 24.05.2020 г.
16.07.2020 г. > 31.08.2020 г.
02.11.2020 г. > 08.11.2020 г.
21.12.2020 г. > 10.01.2021 г. 
15.02.2021 г. > 21.02.2021 г.
29.03.2021 г. > 11.04.2021 г.
24.05.2021 г. > 30.05.2021 г.
16.07.2021 г. > 31.08.2021 г.


Юрисдикциите освен това спазват официалните празници в Люксембург, където е седалището им.

За повече информация:

Решение на Съда от 30 април 2019 година относно официалните празници и съдебната ваканция

Решение на Общия съд от 27 февруари 2019 година относно съдебната ваканция