Informace o soudních prázdninách

Období, během nichž se nekonají jednání

Podle článku 15 Protokolu o Statutu Soudního dvora Soudní dvůr vykonává svou činnost nepřetržitě. Každý soud stanoví období soudních prázdnin, jakož i období, během nichž se v zásadě nekonají jednání.

Soudy a jejich služby však během těchto období nadále obvyklým způsobem vykonávají svou činnost, takže vyžadují-li to okolnosti věci, mohou být jednání konána.   

V soudním roce 2020/2021 a 2021/2022 tak v zásadě jednání nebudou konána během těchto období: 

 

2020/2021

2021/2022

 Svátek všech svatých:
- Vánoční svátky:
- Masopust:
- Velikonoční svátky: 
- Nanebevstoupení:
- Léto:
02.11.2020 > 08.11.2020
21.12.2020 > 10.01.2021
15.02.2021 > 21.02.2021
29.03.2021 > 11.04.2021
24.05.2021 > 30.05.2021
16.07.2021 > 31.08.2021
01.11.2021 > 07.11.2021
20.12.2021 > 09.01.2022
14.02.2022 > 20.02.2022
11.04.2022 > 24.04.2022
23.05.2022 > 29.05.2022
16.07.2022 > 31.08.2022


Soudy mimoto dodržují úřední svátky v Lucembursku, kde mají své sídlo.

 Více informací:

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 11. února 2020 o úředních svátcích a soudních prázdninách

Rozhodnutí Tribunálu ze dne 12. února 2020 o soudních prázdninách

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 2. února 2021 o úředních svátcích a soudních prázdninách

Rozhodnutí Tribunálu ze dne 10. února 2021 o soudních prázdninách