Teave kohtu puhkuste kohta

Ajavahemikud, millal kohtuistungeid ei toimu

Vastavalt protokolli Euroopa Kohtu põhikirja kohta artiklile 15 täidab Euroopa Kohus oma ülesandeid pidevalt. Iga kohtuinstants otsustab kohtu puhkuste kestuse ning ajavahemikud, millal kohtuistungeid reeglina ei toimu.

Kohtud ja nende teenistused jätkavad neil ajavahemikel siiski oma tavalist tööd. Kui kohtuasja asjaolud nõuavad, võidakse korraldada kohtuistungeid.

Kohtuaastal 2020/2021 ja 2021/2022 ei toimu kohtuistungeid reeglina järgmistel ajavahemikel: 

 

2020/2021

2021/2022

hingedepäev:
- jõulud:
- vastlad:
- ülestõusmispühad: 
- taevaminemispüha:
- suvi: 
02.11.2020 > 08.11.2020
21.12.2020 > 10.01.2021
15.02.2021 > 21.02.2021
29.03.2021 > 11.04.2021
24.05.2021 > 30.05.2021
16.07.2021 > 31.08.2021
01.11.2021 > 07.11.2021
20.12.2021 > 09.01.2022
14.02.2022 > 20.02.2022
11.04.2022 > 24.04.2022
23.05.2022 > 29.05.2022
16.07.2022 > 31.08.2022


Kohtud järgivad lisaks oma asukohariigi, Luksemburgi ametlikke puhkepäevi

 Vt lisaks:

Euroopa Kohtu otsus, 11. veebruar 2020, ametlike puhkepäevade ja kohtutöö vaheaegade kohta

Üldkohtu otsus, 12. veebruar 2020, kohtutöö vaheaegade kohta

Euroopa Kohtu otsus, 2. veebruar 2021, ametlike puhkepäevade ja kohtutöö vaheaegade kohta

Üldkohtu otsus, 10. veebruar 2021, kohtutöö vaheaegade kohta