Rechterlijke vakanties

Perioden waarin er geen zittingen zijn

Overeenkomstig artikel 15 van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie is het Hof permanent in functie. De rechtsprekende instanties bepalen elk voor zich hun rechterlijke vakanties en de perioden waarin er in principe geen zittingen zijn.

De rechterlijke instanties en hun diensten functioneren in die perioden echter normaal; wanneer dit gezien de omstandigheden van de zaak noodzakelijk is, kunnen tijdens deze perioden zittingen worden georganiseerd.

In het gerechtelijk jaar 2020/2021 en 2021/2022 worden in principe geen zittingen gehouden in de volgende perioden :  

 

2020/2021

2021/2022

Allerheiligen:
- Kerstmis:
- Carnaval:
- Pasen: 
- Hemelvaartsdag:
- Zomer:
02.11.2020 > 08.11.2020
21.12.2020 > 10.01.2021
15.02.2021 > 21.02.2021
29.03.2021 > 11.04.2021
24.05.2021 > 30.05.2021
16.07.2021 > 31.08.2021
01.11.2021 > 07.11.2021
20.12.2021 > 09.01.2022
14.02.2022 > 20.02.2022
11.04.2022 > 24.04.2022
23.05.2022 > 29.05.2022
16.07.2022 > 31.08.2022


De rechterlijke instanties volgen tevens de officiële feestdagen van Luxemburg, het land van hun zetel.

 Zie ook:

Besluit van het Hof van Justitie van 11 februari 2020 inzake de erkende feestdagen en de gerechtelijke vakanties

Besluit van het Gerecht van 12 februari 2020 inzake de gerechtelijke vakanties

Besluit van het Hof van Justitie van 2 februari 2021 inzake de erkende feestdagen en de gerechtelijke vakanties

Besluit van het Gerecht van 10 februari 2021 inzake de gerechtelijke vakanties