Informácie o súdnych prázdninách

Obdobia, počas ktorých sa nepojednáva

V súlade s článkom 15 Protokolu o Štatúte Súdneho dvora Súdny dvor zasadá nepretržite. Každý súd určí obdobia súdnych prázdnin, ako aj obdobia, počas ktorých sa zásadne nepojednáva.

Súdy a ich služby však riadne vykonávajú činnosť aj počas týchto období, v priebehu ktorých sa môžu uskutočniť pojednávania, ak to okolnosti veci vyžadujú.

Pokiaľ ide o súdny rok 2020/2021 a 2021/2022 pojednávať sa v zásade nebude počas týchto období : 

 

2020/2021

2021/2022

-Sviatok všetkých svätých :
- vianočné sviatky :
- fašiangy :
- veľkonočné sviatky : 
- Nanebovstúpenie :
- leto :
02.11.2020 > 08.11.2020
21.12.2020 > 10.01.2021
15.02.2021 > 21.02.2021
29.03.2021 > 11.04.2021
24.05.2021 > 30.05.2021
16.07.2021 > 31.08.2021
01.11.2021 > 07.11.2021
20.12.2021 > 09.01.2022
14.02.2022 > 20.02.2022
11.04.2022 > 24.04.2022
23.05.2022 > 29.05.2022
16.07.2022 > 31.08.2022


Súdy okrem toho dodržiavajú zákonné dni pracovného pokoja Luxemburska, kde majú svoje sídlo.

 Viac informácií :

Rozhodnutie Súdneho dvora z 11. februára 2020 o oficiálnych sviatkoch a súdnych prázdninách

Rozhodnutie všeobecného súdu z 12. februára 2020 o súdnych prázdninách

Rozhodnutie Súdneho dvora z 2. februára 2021 o oficiálnych sviatkoch a súdnych prázdninách

Rozhodnutie všeobecného súdu z 10. februára 2021 o súdnych prázdninách