Information om semesteruppehåll

Perioder då förhandlingar inte hålls

Enligt artikel 15 i protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol ska domstolen tjänstgöra permanent. De enskilda domstolarna ska fastställa semesterperioder och perioder under vilka förhandlingar, i princip, inte hålls.

Domstolarna och deras tjänstegrenar ska likväl fortsätta att tjänstgöra normalt under dessa perioder. Förhandlingar kan även arrangeras under perioderna om omständigheterna i målet kräver det.

För rättsåret 2020/2021 och 2021/2022 hålls i princip inga förhandlingar under följande perioder: 

 

2020/2021

2021/2022

Allhelgonahelgen:
- Jul:
- Karneval:
- Påsk: 
- Himmelsfärdsdag:
- Sommar:
02.11.2020 > 08.11.2020
21.12.2020 > 10.01.2021
15.02.2021 > 21.02.2021
29.03.2021 > 11.04.2021
24.05.2021 > 30.05.2021
16.07.2021 > 31.08.2021
01.11.2021 > 07.11.2021
20.12.2021 > 09.01.2022
14.02.2022 > 20.02.2022
11.04.2022 > 24.04.2022
23.05.2022 > 29.05.2022
16.07.2022 > 31.08.2022


Domstolarna iakttar även de lagstadgade helgdagarna i Luxemburg där de har sitt säte.

För ytterligare upplysningar:

Domstolens beslut av den 11 februari 2020 om lagstadgade helgdagar och rättsferier

Tribunalens beslut av den 12 februari 2020 om rättsferierna

Domstolens beslut av den 2 februari 2021 om lagstadgade helgdagar och rättsferier

Tribunalens beslut av den 10 februari 2021 om rättsferierna