RSS

Vad är RSS ?

RSS (Really Simple Syndication eller Rich Site Summary) är ett filformat som gör det möjligt att automatiskt och effektivt sprida nyhetsinformation som finns tillgänglig på Internet. Detta innebär att användaren inte själv behöver söka efter informationen, utan ett meddelande skickas till denne om att ett pressmeddelande har lagts ut på en webbplats. Via meddelandet kan användaren få tillgång till den fullständiga texten.

Hur ska man göra för att använda RSS-flödet första gången ?

För att prenumerera på ett RSS-flöde behövs det en RSS-läsare. När en RSS läsare har installerats kontrollerar, uppdaterar och informerar denna om nyheter som har lagts ut på webbplatsen.

Det finns ett flertal RSS-läsare på marknaden. Det är möjligt att med hjälp av valfri sökmotor välja en lämplig RSS-läsare. Olika RSS-läsare använder olika operativsystem. Detta är något som användarna måste vara uppmärksamma på vid valet av RSS-läsare.

Prenumerationsformerna skiljer sig åt mellan olika RSS-läsare. Nödvändiga anvisningar lämnas av den RSS-läsare som användaren har valt.

När RSS-läsaren har laddats ner och installerats ska användaren följa de anvisningar som lämnas av denna för att lägga in sitt val som ny kanal bland de RSS-flöden som erbjuds av CVRIA.

Vilka informationsflöden erbjuds av CVRIA ?

På webbplatsen CVRIA finns RSS-kanaler för pressmeddelanden på 22 språk.

Eftersom pressmeddelanden inte alltid finns tillgängliga på samtliga språk är det möjligt att, utöver det språk som har valts, även prenumerera på ett eller två tilläggsspråk (franska eller engelska) för att få fullständig information. Om ett pressmeddelande inte finns tillgängligt på det valda språket kommer informationen istället att sändas på tilläggsspråket.

För att använda RSS ska en av följande URL anges:

   SV + EN : http://curia.europa.eu/jcms/rss.jsp?lang=sv&secondLang=en
   SV + FR : http://curia.europa.eu/jcms/rss.jsp?lang=sv&secondLang=fr