Suulise tõlke direktoraadi nõuanded kõnelejatele

Tõlkide ülesanne on aidata teil oma sõnumit niisuguses mitmekeelses keskkonnas nagu Euroopa Liidu Kohus selgelt, loomulikult ja ladusalt teistele kohtuistungil osalejatele edastada. Seda silmas pidades valmistavad tõlgid kohtuistungiks põhjalikult ette, tutvudes hoolikalt kohtutoimikuga. Järgnevalt mõned soovitused, mis võimaldavad teil oma kõne käigus seda suhtlusviisi veelgi tõhusamalt kasutada :

  • Kiiresti ette loetud teksti edastamine kõnelejaga samal ajal ja teises keeles teeb sünkroontõlkimise tõlkidele keeruliseks. Seega on soovitatav väljendada ennast vabalt, teksti ette lugemata, mõistlikus rütmis ja rahulikult.
  • Kui te soovite kasutada kirjalikku teksti, on soovitatav saata see eelnevalt e-postiga suulise tõlke direktoraati*. Tõlgid saavad nii seda kohtuistungiks ettevalmistamise käigus arvesse võtta. Mõistagi
    • kasutavad teie kõne teksti ainult tõlgid; seda ei edastata ega avalikustata kellelegi teisele ;
    • tõlgitakse kohtuistungil täpselt see, mida te olete öelnud.
  • Isegi käsikirjalistest märkustest on abi, nii et ka nende koopia võiks tõlkidele enne kohtuistungit esitada.
  • Palun hääldage alati selgelt ja aeglaselt tsitaate, viiteid, arve, nimesid, lühendeid jne.
  • Enne kõnelema hakkamist võtke ära oma kõrvaklapid, keerake hääletugevus vaiksemaks ja tõstke need mikrofonist kaugemale, et vältida kõikvõimalikke häireid helisüsteemis.
  • Lülitage välja oma mobiiltelefon/pihuarvuti.

 Täiendava teabe saamiseks tutvuge palun Üldkohtu kodukorra praktiliste rakendussätetega, mis on kättesaadavad Üldkohtu veebilehel „Menetlus".

*Suulise tõlke direktoraat

E-post: interpretation@curia.europa.eu

Faks: +352/4303-3697

Telefon: +352/4303-1