Porady dla pełnomocników

Rolą tłumaczy ustnych w wielojęzycznym środowisku, jakim jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest pomoc w przekazaniu komunikowanych przez Państwa treści pozostałym uczestnikom rozprawy w jasny, naturalny i płynny sposób. W tym celu tłumacze skrupulatnie przygotowują się do rozprawy, wnikliwie studiując akta. Poniżej znajdą Państwo kilka wskazówek, które ułatwią Państwu, jako mówcom, korzystanie z tej formy komunikacji.

  • Gdy tłumacz ma wyrazić w innym języku, na żywo, śpiesznie odczytany tekst, zadanie jego staje się trudne do zrealizowania. Tłumacze konferencyjni muszą bowiem przekazać Państwa racje od razu, i to w języku docelowym. Dlatego lepiej będzie, jeśli będą Państwo wypowiadali się swobodnie, nie czytając, w spokojnym, naturalnym tempie.
  • Jeżeli mimo wszystko zdecydują się Państwo oprzeć swą mowę na napisanym wcześniej tekście, radzimy przesłać go z wyprzedzeniem pocztą elektroniczną do Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych. Wówczas tłumacze uwzględnią go w swych przygotowaniach do rozprawy. Możemy Państwa zapewnić, że :

państwa tekst udostępniony zostanie wyłącznie tłumaczom konferencyjnym, nie zostanie zatem udostępniony, ani ujawniony, żadnym innym osobom ;

na rozprawie tylko to zostanie wiernie przetłumaczone, co faktycznie wyjdzie z Państwa ust przy mównicy.

  • Przydatne są dla nas nawet odręczne notatki, prosimy zatem o przekazanie kopii swych notatek tłumaczom przed rozprawą.
  • Prosimy o powolne i wyraźne podawanie cytatów, źródeł, liczb, nazw, akronimów, itp.
  • Przed zabraniem głosu na sali rozpraw, prosimy o zdjęcie słuchawki, ściszenie tłumaczenia i odłożenie słuchawki z dala od mikrofonu, aby uniknąć powstawania zakłóceń.
  • Prosimy o całkowite wyłączenie telefonu komórkowego/palmtopu.

 W celu uzyskania dalszych informacji, można zapoznać się z praktycznymi przepisami wykonawczymi do regulaminu postępowania przed sądem, dostępnymi w zakładce „Procedura" Sądu.

* Dyrekcja Tłumaczeń Konferencyjnych

e-mail: interpret@curia.europa.eu

Faks: (+352) 4303 3697

Telefon: (+352) 4303-1