Råd till parternas ombud

Europeiska unionens domstol är en mångspråkig institution där tolkarnas roll är att hjälpa dem som yttrar sig vid förhandlingen att på ett klart och naturligt sätt förmedla sitt budskap till de andra deltagarna.Tolkarna förbereder sig noga inför förhandlingen genom att läsa in sig på handlingarnai målet. Nedan följer några råd som gör det möjligt att dra ytterligare nytta av detta sätt att kommunicera vid förhandlingen :

  • Det är svårt att simultantolka en text som läses upp hastigt. Det är därför bättre att inte läsa innantill utan istället uttrycka sig fritt och ledigt och inte tala för fort.
  • Om en skriven text ska läsas upp, rekommenderas det att texten i förväg skickas till Tolkningsdirektoratet via e-post. Tolkarna ges därigenom möjlighet att använda texten i sina förberedelser inför förhandlingen. Det är självfallet så att

texten endast kommer att användas tolkarna. Texten eller dess innehåll kommer inte att spridas till andra personer.

det är de ord som yttras vid förhandlingen som kommer att tolkas.

  • Även handskrivna anteckningar är till nytta för tolkarna. Tveka därför inte att lämna en kopia till tolkarna före förhandlingen.
  • Tala alltid tydligt och sakta när citat, hänvisningar, siffror, namn och förkortningar etc. nämns.
  • För att undvika rundgång bör Ni, innan Ni börjar tala, ta av Er hörlurarna, sänka volymen och lägga ifrån Er hörlurarna en bit ifrån mikrofonen.
  • Stäng av mobiltelefon/handdator.

 För närmare information, se Praktiska genomförandebestämmelser till tribunalens rättegångsregler, vilka återfinns på sidan "Förfarandet", under "Tribunalen".

*Tolkningsdirektoratet

E-post: interpret@curia.europa.eu

Fax: +352/4303-3697

Telefon: +352/4303-1