Veřejná jednání

Prosíme skupiny, které se chtějí v rámci své návštěvy zúčastnit ústního jednání, aby se informovaly o dobách soudních zasedání.

Služba návštěv určí jednání, kterého se mohou návštěvníci zúčastnit, na základě kritérií, jako jsou zájmy dané skupiny, kapacita jednacích místností, počet návštěvníků v určený den, jednací jazyk atd.

Předem přihlášeným skupinám je v zásadě zajištěno tlumočení do oficiálních jazyků Evropské unie.

Prosíme návštěvníky, aby během jednání dodržovali bezpečnostní i společenská pravidla Soudního dvora.

Může se stát, že jednání bude zrušeno nebo odloženo; v takovém případě navrhne Služba návštěv náhradní program.