Δημόσιες συνεδριάσεις

Οι ομάδες επισκεπτών που επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα της επισκέψεως την παρακολούθηση συνεδρίασης παρακαλούνται να ενημερωθούν σχετικά με τη διάρκεια του δικαστικού έτους.

Η Υπηρεσία Επισκέψεων ορίζει ποια συνεδρίαση θα παρακολουθήσουν οι επισκέπτες βάσει κριτηρίων όπως τα ενδιαφέροντα της ομάδας, η χωρητικότητα της αίθουσας, ο αριθμός των επισκεπτών την ημέρα της επίσκεψης, η γλώσσα διαδικασίας κ.λπ.

Καταρχήν, εξασφαλίζεται η δυνατότητα διερμηνείας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ομάδες επισκεπτών που έχουν προαναγγελθεί.

Κατά τη συνεδρίαση, οι επισκέπτες καλούνται να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και συμπεριφοράς του Δικαστηρίου.

Σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνεδρίασης, η Υπηρεσία Επισκέψεων προτείνει εναλλακτικό πρόγραμμα.