Vieši teismo posėdžiai

Pageidautina, kad lankytojų grupės, norinčios, kad į jų vizito programą būtų įtrauktas teisminių ginčų stebėjimas, susipažintų su informacija apie teismo sesijos laikotarpius.

Vizitų tarnyba parenka lankytojams teismo posėdžius, kuriuos jie galės stebėti, vadovaudamasis šiais kriterijais: grupės pageidavimai, posėdžių salės dydis, lankytojų skaičius konkrečią dieną, proceso kalba ir kt.

Iš principo vertimas žodžiu į Europos Sąjungos oficialiąsias kalbas užtikrinamas iš anksto apie ketinimą stebėti teismo posėdį pranešusioms grupėms.

Teismo posėdžio metu iš lankytojų reikalaujama laikytis saugos instrukcijų ir elgesio Teisingumo Teisme taisyklių.

Pasitaiko, kad teismo posėdis atšaukiamas arba nukeliamas; tokiu atveju Vizitų tarnyba pasiūlo alternatyvią programą.