Cътрудниците на службата
Juan Carlos González Álvarez

Началник отдел

Juan Carlos González Álvarez
тел. +352 4303 2623 / 2035
факс +352 4303 2500

Gilles Despeux

За Франция и Люксембург

Antoine Briand
тел. +352 4303 3205 / 3000
факс + 352 4303 3034

Stefaan Van der Jeught

За Нидерландия и Белгия

Stefaan Van der Jeught
тел. + 352 4303 2170 / 3046
факс +352 4303 2988

Gitte Stadler

За Дания, Швеция, Финландия, Литва, Латвия и Естония

Gitte Stadler
тел. + 352 4303 3127 / 2981
факс +352 4303 3656

Hartmut Ost

За Германия и Австрия

Hartmut Ost
тел. + 352 4303 3255 / 3645
факс + 352 4303 2734

Estella Cigna

За Гърция и Кипър

Estella Cigna Angelidis
тел. + 352 4303 2582 / 2180
факс + 352 4303 2674

Eleonora Pappalettere

За Италия, 

Eleonora Montserrat Pappalettere
тел. + 352 4303 8575
факс + 352 4303 2674

jacque-rene zammit

За Обединеното кралство, Ирландия и Малта

Jacques René Zammit
тел. + 352 4303 3355 / 3366

Cristina LOPEZ ROCA

За Испания и Португалия

Cristina Lopez Roca
тел. + 352 4303 3667 / 3042

Ireneusz Kolowca

За Полша и Словения

Ireneusz Kolowca
тел. + 352 4303 2793 / 2878
факс + 352 4303 2053

Balázs Lehoczki

За Унгария, Чешката република и Словакия

Balázs Lehoczki
тел. + 352 4303 5499
факс. + 352 4303 2028

Iliiana Paliova

За България, Хърватия и Румъния

Corina-gabriela Socoliuc
тел. + 352 4303 4293