συνεργάτες της υπηρεσίας
Juan Carlos González Álvarez

Προϊστάμενος της υπηρεσίας

Juan Carlos González Álvarez
τηλ. +352 4303 2623 / 2035
Fax +352 4303 2500

Gilles Despeux

Γαλλία, Λουξεμβούργο

Υπεύθυνος: Antoine Briand
τηλ. +352 4303 3205 / 3000
Fax + 352 4303 3034

Stefaan Van der Jeught

Κάτω Χώρες, Βέλγιο

Υπεύθυνος: Stefaan Van der Jeught
τηλ. + 352 4303 2170 / 3046
Fax +352 4303 2988

Gitte Stadler

Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία

Υπεύθυνη: Gitte Stadler
τηλ. + 352 4303 3127 / 2981
Fax +352 4303 3656

Hartmut Ost

Γερμανία, Αυστρία

Υπεύθυνος: Hartmut Ost
τηλ. + 352 4303 3255 / 3645
Fax + 352 4303 2734

Estella Cigna

Ελλάδα, Κύπρο

Υπεύθυνη: Estella Cigna Αγγελίδης
τηλ. + 352 4303 2582 / 2180
Fax + 352 4303 2674

Eleonora Pappalettere

Ιταλία,

Υπεύθυνη: Eleonora Montserrat Pappalettere
τηλ. + 352 4303 8575
Fax + 352 4303 2674

jacque-rene zammit

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Μάλτα

Jacques René Zammit
τηλ. + 352 4303 3355 / 3366

Cristina LOPEZ ROCA

Ισπανία, Πορτογαλία

Υπεύθυνη: Cristina Lopez Roca
τηλ. + 352 4303 3667 / 3042

Ireneusz Kolowca

Πολωνία, Σλοβενία

Υπεύθυνος: Ireneusz Kolowca
τηλ. + 352 4303 2793 / 2878
Fax + 352 4303 2053

Balázs Lehoczki

Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία

Υπεύθυνος: Balázs Lehoczki
τηλ. + 352 4303 5499
Fax + 352 4303 2028

Iliiana Paliova

Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία

Υπεύθυνη: Corina-gabriela Socoliuc
τηλ. + 352 4303 4293

 

Μονάδα