Yleisesittely

Euroopan unionin tuomioistuimen tehtävänä on ollut sen perustamisesta eli vuodesta 1952 lähtien varmistaa, että perussopimuksia tulkittaessa ja sovellettaessa noudatetaan lakia.

Tässä roolissaan Euroopan unionin tuomioistuin

  • valvoo unionin toimielinten toimien lainmukaisuutta
  • varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat perussopimusten mukaisia velvoitteitaan
  • tulkitsee unionin oikeutta kansallisten tuomioistuinten pyynnöstä.

Euroopan unionin tuomioistuin toimii näin unionin lainkäyttöelimenä ja huolehtii yhdessä jäsenvaltioiden tuomioistuinten kanssa siitä, että unionin oikeutta sovelletaan ja tulkitaan yhtenäisesti. Luxemburgissa toimiva Euroopan unionin tuomioistuin muodostuu kahdesta eri tuomioistuimesta: unionin tuomioistuimesta ja unionin yleisestä tuomioistuimesta (perustettu 1988). Virkamiestuomioistuin (perustettu 2004) lopetti toimintansa syyskuussa 2016 sen toimivallan siirryttyä unionin yleiselle tuomioistuimelle Euroopan unionin tuomioistuimen rakenneuudistuksen myötä. Yhteensä ne ovat antaneet tähän mennessä noin 28 000 tuomiota.

Kullakin unionin jäsenvaltiolla on oma kielensä ja oikeusjärjestyksensä, ja siksi Euroopan unionin tuomioistuimen on toimittava monikielisesti. Oikeudenkäyntikielenä voi olla mikä tahansa unionin virallinen kieli. Vastaavaa järjestelyä ei ole maailmassa missään muussa lainkäyttöelimessä. Täydellistä monikielisyyttä tarvitaan, koska unionin tuomioistuimen on oltava yhteydessä asianosaisiin oikeudenkäyntikielellä ja huolehdittava oikeuskäytännön välittymisestä kaikille jäsenvaltioille