Preżentazzjoni ġenerali

Sa minn meta nħalqet fl-1952, il-missjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea hija li tiżgura “li jiġi osservat id-dritt fl-interpretazzjoni u fl-applikazzjoniˮ tat-Trattati.

Fl-ambitu ta’ din il-missjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea:

  • tistħarreġ il-legalità tal-atti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea,
  • tħares li l-Istati Membri josservaw l-obbligi li jirriżultaw mit-Trattati, u
  • tinterpreta d-dritt tal-Unjoni fuq talba tal-qrati nazzjonali.

B’hekk hija tikkostitwixxi l-awtorità ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea u b’kollaborazzjoni mal-qrati tal-Istati Membri, tħares li jkun hemm applikazzjoni u interpretazzjoni uniformi tad-dritt tal-Unjoni.
Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, li s-sede tagħha hija stabbilita fil-Lussemburgu, tinkludi żewġ qrati: il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali (maħluqa fl-1988). It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, maħluq fl-2004, temm l-attivitajiet tiegħu fl-1 ta’ Settembru 2016 wara li ttrasferixxa l-kompetenzi tiegħu lill-Qorti Ġenerali fl-ambitu tar-riforma tal-istruttura ġudizzjarja tal-Unjoni.

Peress li kull Stat Membru għandu l-lingwa tiegħu u s-sistema legali speċifika tiegħu, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea hija istituzzjoni multilingwi. Is-sistema lingwistika tagħha hija unika meta mqabbla ma' kull sistema legali oħra fid-dinja, peress li kull waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tista' tkun lingwa tal-kawża. Il-Qorti tal-Ġustizzja hija fil-fatt marbuta li tosserva multilingwiżmu sħiħ minħabba n-neċessità li tikkomunika mal-partijiet fil-lingwa tal-kawża u li tiżgura li l-ġurisprudenza tagħha tinxtered fl-Istati Membri kollha.