Prezentare generală

De la crearea sa, în 1952, misiunea Curții de Justiție a Uniunii Europene este de a garanta „respectarea legii în interpretarea și aplicarea" tratatelor.

În cadrul acestei misiuni, Curtea de Justiție a Uniunii Europene:

  • controlează legalitatea actelor instituțiilor Uniunii Europene;
  • se asigură că statele membre își îndeplinesc obligațiile rezultate din tratate și
  • interpretează dreptul Uniunii la solicitarea instanțelor naționale.

Astfel, aceasta reprezintă autoritatea judiciară a Uniunii Europene și, în colaborare cu instanțele din statele membre, asigură aplicarea și interpretarea uniformă a dreptului Uniunii.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene, al cărei sediu este la Luxemburg, este compusă din două instanțe: Curtea de Justiție și Tribunalul (creat în 1988). Tribunalul Funcției Publice, creat în 2004, și‑a încetat activitatea la 1 septembrie 2016, după ce a transferat Tribunalului competențele sale, în contextul reformei arhitecturii jurisdicționale a Uniunii.

Întrucât fiecare stat membru are propria limbă și un sistem juridic specific, Curtea de Justiție a Uniunii Europene este o instituție multilingvă. Regimul său lingvistic nu are echivalent în nicio altă instanță din lume, deoarece fiecare dintre limbile oficiale ale Uniunii poate fi limbă de procedură. Astfel, Curtea are obligația să respecte un multilingvism integral ca urmare a necesității de a comunica cu părțile în limba procesului și de a asigura difuzarea jurisprudenței sale în toate statele membre.