CURIA
rss
rozšířené vyhledávání
Výroční zpráva

Výroční zpráva Soudního dvora Evropské unie se skládá ze dvou částí, které se nazývají Soudní činnost a Zpráva o hospodaření. Soudní dvůr Evropské unie zveřejňuje rovněž Panorama roku, což je souhrn Výroční zprávy.

 

Panorama roku

RA-panorama2016

Panorama roku nabízí souhrnný pohled na činnost Soudního dvora Evropské unie z hlediska soudního, institucionálního a administrativního. Prezentuje nejdůležitější rozsudky a vysvětluje jejich význam pro evropské občany, přičemž díky obrazové části, grafickému zpracování informací a statistikám nabízí přehled o hlavních událostech daného roku.

pdf icon Panorama roku 

Soudní činnost

RA-jud2016

Tato část zprávy nabízí podrobný pohled na soudní činnost Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu díky analýze judikatury doprovázené odkazy na úplná znění a prezentaci soudních statistik daného roku.

pdf icon Soudní činnost   pdf icon Předchozí vydání

 

 

 

Zpráva o hospodaření (Výroční zpráva o činnosti pověřené schvalující osoby)

RA GEST

V souladu s platnými finančními pravidly podává pověřená schvalující osoba každého orgánu každoročně rozpočtovým orgánům Unie zprávu o hospodaření s příjmovými a výdajovými položkami orgánu v podobě výroční zprávy o činnosti. Tato zpráva, zvaná Zpráva o hospodaření, uvádí zejména výsledky dosažené díky zdrojům, které měl daný orgán k dispozici, a fungování systémů vnitřní kontroly.

pdf icon Version française   pdf icon English version

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.