CURIA
rss
napredno pretraživanje
Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Suda Europske unije sastoji se od dvaju dijelova, naslovljenih Pravosudna aktivnost i Izvješće o upravljanju. Sud Europske unije također objavljuje Godišnji pregled, koji čini sažetak Godišnjeg izvješća.

         

2016

 

Godišnji pregled

Godišnji pregled nudi sažet prikaz aktivnosti Suda Europske unije s pravosudnog, institucijskog i upravnog gledišta. U njemu se iznose najvažnije presude, objašnjava njihovo značenje za europske građane te se putem slika, infografika i statističkih podataka prikazuju događaji koji su obilježili godinu.

RA-panorama2016

pdf icon Godišnji pregled

 

 

pixel-gold2
     

Pravosudna aktivnost

Taj dio izvješća pruža detaljan uvid u pravosudnu aktivnost Suda, Općeg suda i Službeničkog suda, sadržava analizu sudske prakse s poveznicama na cjelovite tekstove i prikazuje godišnje statističke podatke.

RA-jud2016

pdf icon Pravosudna aktivnost

pdf icon Ranija izdanja

 

pixel-gold

Izvješće o upravljanju 2015
(Godišnje izvješće o aktivnostima dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti)

Sukladno mjerodavnim financijskim pravilima, dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti svake godine izvješćuje Unijina proračunska tijela o upravljanju prihodima i rashodima institucije u obliku godišnjeg izvješća o aktivnostima. To izvješće, nazvano Izvješće o upravljanju, prikazuje, među ostalim, rezultate koje je institucija ostvarila zahvaljujući osiguranim sredstvima i funkcioniranju sustava unutarnje kontrole.

RA-gest

pdf icon Version française

pdf icon English version

 

 

.