Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Suda Europske unije sastoji se od dvaju dijelova, naslovljenih Pravosudna aktivnost i Izvješće o upravljanju. Sud Europske unije također objavljuje Godišnji pregled, koji čini sažetak Godišnjeg izvješća.

         

2019

 

Godišnji pregled

Godišnji pregled nudi sažet prikaz aktivnosti Suda Europske unije s pravosudnog, institucijskog i upravnog gledišta. U njemu se iznose najvažnije presude, objašnjava njihovo značenje za europske građane te se putem slika, infografika i statističkih podataka prikazuju događaji koji su obilježili godinu.

RA 2019 panorama

pdf icon  Godišnji pregled

pdf icon Ranija izdanja

 

 

 

pixel-gold2

     

Pravosudna aktivnost

Taj dio izvješća pruža detaljan uvid u pravosudnu aktivnost Suda i Općeg suda, sadržava analizu sudske prakse s poveznicama na cjelovite tekstove i prikazuje godišnje statističke podatke.

RA 2019 judiciaire

pdf icon Pravosudna aktivnost  

pdf icon Ranija izdanja

 

pixel-gold

Izvješće o upravljanju
(Godišnje izvješće o aktivnostima dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti)

Sukladno mjerodavnim financijskim pravilima, dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti svake godine izvješćuje Unijina proračunska tijela o upravljanju prihodima i rashodima institucije u obliku godišnjeg izvješća o aktivnostima. To izvješće, nazvano Izvješće o upravljanju, prikazuje, među ostalim, rezultate koje je institucija ostvarila zahvaljujući osiguranim sredstvima i funkcioniranju sustava unutarnje kontrole.

RA 2019 gestion

pdf icon Version française

pdf icon English version