Metinis pranešimas

Contenu

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo metinį pranešimą sudaro dvi dalys: „Teisminė veikla“ ir „Valdymo ataskaita“. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas taip pat skelbia „Metinę apžvalgą“, kurioje pateikiama metinio pranešimo santrauka.

         

2021

 

Metų apžvalga

Metinėje apžvalgoje apibendrinami Europos Sąjungos Teisingumo Teismo veiklos teisminis, institucinis ir administracinis aspektai. Joje apžvelgiami svarbiausi sprendimai ir paaiškinama jų taikymo Europos Sąjungos piliečiams apimtis, taip pat pasitelkiant vaizdinę, grafinę informaciją ir statistinius duomenis apibūdinami svarbiausi metų įvykiai.

Metų apžvalga

 Metų apžvalga pdf icon

Ankstesnės redakcijos

 

pixel-gold2
     

Teisminė veikla

Šioje pranešimo dalyje išsamiai aptariama Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo veikla: pateikiama jurisprudencijos analizė su nuorodomis į visą dokumentų tekstą ir metiniai statistiniai teisminės veiklos duomenys.

ra judiciaire 2021

 Teisminė veikla

 Ankstesnės redakcijos

 

pixel-gold

Valdymo ataskaita
(Metinė ataskaita apie įgaliotojo leidimus suteikiančio pareigūno veiklą)

Kiekvienais metais, laikydamasis taikomų finansinių taisyklių, įgaliotasis leidimus suteikiantis institucijos pareigūnas, pateikdamas metinę veiklos ataskaitą, atsiskaito Sąjungos biudžeto valdymo institucijoms dėl institucijos asignavimų ir išlaidų valdymo. Šioje ataskaitoje, vadinamoje „Valdymo ataskaita“, be kita ko, aptariami institucijos rezultatai, kurių ji pasiekė panaudojusi skirtus išteklius, ir vidaus kontrolės sistemų veikimas.

Valdymo ataskaita

Version française pdf icon

English version pdf icon

Ankstesnės redakcijos

 

 

 

Objet de la demande
Langues à traduire bg,es,cs,da,de,et,el,en,it,lv,lt,hu,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,fi,sv
Langues vérifiées
Délai
Numéro de suivi
Commentaires