Jaarverslag

Het Jaarverslag van het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit twee delen die Gerechtelijke werkzaamheden en Verslag over het beheer als titel hebben. Het Hof van Justitie van de Europese Unie publiceert ook een Jaaroverzicht, met daarin de kernpunten van het Jaarverslag.

         

2019

 

Jaaroverzicht

Het Jaaroverzicht biedt een beknopte blik op de werkzaamheden van het Hof van Justitie van de Europese Unie in gerechtelijk, institutioneel en administratief opzicht. Daarin worden de belangrijkste arresten besproken, met een toelichting over wat zij voor de Europese burgers betekenen, en wordt met behulp van beelden, infographics en statistieken een indruk gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar.

RA 2019 panorama

 

pdf icon Eerdere uitgaven

 

pixel-gold2
     

Gerechtelijke werkzaamheden

In dit deel van het verslag worden de gerechtelijke werkzaamheden van het Hof van Justitie en het Gerecht gedetailleerd besproken in de vorm van een analyse van de rechtspraak, met links naar de integrale teksten van de beslissingen, en een presentatie van de gerechtelijke statistieken over het jaar.

RA 2019 judiciaire

pdf icon Gerechtelijke werkzaamheden

pdf icon Eerdere uitgaven

 

pixel-gold

Verslag over het beheer
(Jaarlijks activiteitenverslag van de gedelegeerd ordonnateur)

Overeenkomstig de toepasselijke financiële regels legt de gedelegeerd ordonnateur van de instelling elk jaar in een jaarlijks activiteitenverslag verantwoording af aan de begrotingsautoriteiten van de Unie over het beheer van de kredieten en de uitgaven van de instelling. In dit verslag, dat het Verslag over het beheer wordt genoemd, worden onder meer de door de instelling behaalde resultaten met de daaraan ter beschikking gestelde middelen en de werking van de systemen voor interne controle gepresenteerd.

RA 2019 gestion

pdf icon Version française

pdf icon English version