CURIA
rss
geavanceerd zoeken
Jaarverslag

Het Jaarverslag van het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit twee delen die Gerechtelijke werkzaamheden en Verslag over het beheer als titel hebben. Het Hof van Justitie van de Europese Unie publiceert ook een Jaaroverzicht, met daarin de kernpunten van het Jaarverslag.

 

Jaaroverzicht

RA-panorama2016

Het Jaaroverzicht biedt een beknopte blik op de werkzaamheden van het Hof van Justitie van de Europese Unie in gerechtelijk, institutioneel en administratief opzicht. Daarin worden de belangrijkste arresten besproken, met een toelichting over wat zij voor de Europese burgers betekenen, en wordt met behulp van beelden, infographics en statistieken een indruk gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar.

pdf icon Jaaroverzicht

 

 

Gerechtelijke werkzaamheden

RA-jud2016

In dit deel van het verslag worden de gerechtelijke werkzaamheden van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken gedetailleerd besproken in de vorm van een analyse van de rechtspraak, met links naar de integrale teksten, en een presentatie van de gerechtelijke statistieken over het jaar.

pdf icon Gerechtelijke werkzaamheden    pdf icon Eerdere uitgaven

 

 

 

Verslag over het beheer (Jaarlijks activiteitenverslag van de gedelegeerd ordonnateur)

RA GEST

Overeenkomstig de toepasselijke financiële regels legt de gedelegeerd ordonnateur van de instelling elk jaar in een jaarlijks activiteitenverslag verantwoording af aan de begrotingsautoriteiten van de Unie over het beheer van de kredieten en de uitgaven van de instelling. In dit verslag, dat het Verslag over het beheer wordt genoemd, worden onder meer de door de instelling behaalde resultaten met de daaraan ter beschikking gestelde middelen en de werking van de systemen voor interne controle gepresenteerd.

pdf icon Version française   pdf icon English version

 

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.