CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Výročná správa

Výročná správa Súdneho dvora Európskej únie sa skladá z dvoch častí, ktoré sa nazývajú Súdna činnosť a Správa o hospodárení. Súdny dvor Európskej únie uverejňuje takisto Panoramatický prehľad roka, čo je súhrn Výročnej správy.

 

Panoramatický prehľad roka

RA-panorama2016

Panoramatický prehľad roka ponúka súhrnný prehľad o činnosti Súdneho dvora Európskej únie zo súdneho, inštitucionálneho a administratívneho hľadiska. Prezentuje najdôležitejšie rozsudky a vysvetľuje ich význam pre európskych občanov, pričom vďaka obrazovej časti, grafickému spracovaniu informácií a štatistikám poskytuje prehľad o hlavných udalostiach daného roku.

pdf icon Panoramatický prehľad roka

 

 

 

Súdna činnosť

RA-jud2016

Táto časť správy poskytuje podrobný prehľad o súdnej činnosti Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu a to prostredníctvom analýzy judikatúry, sprevádzanej odkazmi na úplné znenia a prezentácie súdnych štatistík daného roku.

pdf icon Súdna činnosť   pdf icon Predchádzajúce vydania

 

 

 

Správa o hospodárení (Výročná správa o činnosti poverenej schvaľujúcej osoby)

RA GEST

V súlade s platnými finančnými pravidlami predkladá poverená schvaľujúca osoba každej inštitúcie každoročne rozpočtovým orgánom Únie správu o hospodárení, zahŕňajúcu príjmové a výdavkové položky inštitúcie, a to v podobe výročnej správy o činnosti. Táto správa, nazývaná Správa o hospodárení, uvádza najmä výsledky dosiahnuté inštitúciou vďaka zdrojom, ktoré mala k dispozícii, a opisuje fungovanie systémov vnútornej kontroly.

pdf icon Version française   pdf icon English version

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.