CURIA
rss
rozšířené vyhledávání
Služby

Organizační schéma služeb

Všechny služby orgánu jsou s výjimkou služby interního auditu, která spadá přímo pod předsedu Soudního dvora, podřízeny vedoucímu kanceláře Soudního dvora pod dohledem předsedy Soudního dvora.

Tyto služby poskytují podporu činnostem obou soudů, které mají mimo jiné každý vlastní soudní kancelář k zabezpečení řádného průběhu vyřizování věcí, jakož i příjmu, předávání a uchovávání všech procesních písemností.

 

  Greffier de la Cour    
Generální ředitelství pro zaměstnance a finance Generální ředitelství knihovny, výzkumu a dokumentace Generální ředitelství pro infrastrukturu Generální ředitelství překladatelské  služby Ředitelství tlumočnické služby
Ředitelství lidských zdrojů a správy zaměstnanců Ředitelství knihovny Ředitelství budov Ředitelství A  jazyková oddělení  CS-ET-ES-FR-HU-LT-MT-NL-PL-RO-SL Ředitelství  protokolu a návštěv
Ředitelství pro rozpočet a účetnictví Ředitelství výzkumu a dokumentace Ředitelství logistiky Ředitelství B  jazyková oddělení  BG-DA-DE-EL-EN-FI-HR-IT-LV-PT-SL-SV Ředitelství  komunikace
    Ředitelství informačních technologií   Právní poradce pro správní záležitosti

.