Služby

Organigram

Všechny služby orgánu jsou podřízeny vedoucímu kanceláře Soudního dvora pod dohledem předsedy Soudního dvora.

Tyto služby jsou rozděleny v zásadě do tří oblastí: služby administrativní podpory, které jsou soustředěny pod Generální ředitelství pro administrativu, jazykové služby, které jsou soustředěny pod Generální ředitelství pro mnohojazyčnost a informační služby soustředěné v rámci Generálního ředitelství pro informace.

Ředitelství výzkumu a dokumentace a Ředitelství protokolu a návštěv podléhají přímo vedoucímu kanceláře Soudního dvora.

Tyto služby poskytují podporu činnostem obou soudů, které mají mimo jiné každý vlastní soudní kancelář k zabezpečení řádného průběhu vyřizování věcí, jakož i příjmu, předávání a uchovávání všech procesních písemností.

Bližší informace: