Teenistused

Graafiline struktuur

Kõik institutsiooni teenistused alluvad Euroopa Kohtu kohtusekretärile, kes tegutseb Euroopa Kohtu presidendi järelevalve all.

Teenistused liigituvad peamiselt kolme rühma: haldustoe teenistused, mis kuuluvad halduse peadirektoraati, keeleteenistused, mis kuuluvad mitmekeelsuse peadirektoraati, ja teabeteenistused, mis kuuluvad teabe peadirektoraati.

Analüüsi ja dokumentatsiooni direktoraat ning protokolli ja külastuste direktoraat alluvad otse Euroopa Kohtu kohtusekretärile.

Need teenistused abistavad kahte kohtuinstantsi, millel on lisaks mõlemal oma kohtukantselei, mis tagab kohtumenetluste toimimise ning kõikide menetlusdokumentide vastuvõtmise, edastamise ja säilitamise.

Lisateave: