CURIA
rss
täppisotsing
Teenistused

Teenistuste kokkuvõtlik struktuur

Kõik institutsiooni teenistused alluvad Euroopa Kohtu presidendi järelevalve all Euroopa Kohtu kohtusekretärile, välja arvatud sisekontroll, mis allub otse Euroopa Kohtu presidendile.

Need teenistused abistavad kahte kohtuinstantsi, millel on lisaks mõlemal oma kohtukantselei, mis tagab kohtumenetluste toimimise ning kõikide menetlusdokumentide vastuvõtmise, edastamise ja säilitamise.

 

  Euroopa Kohtu kohtusekretär    
Personali ja rahanduse peadirektoraat Raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni peadirektoraat Infrastruktuuride peadirektoraat Kirjaliku tõlke peadirektoraat  Suulise tõlke direktoraat
Personali ja personalihalduse direktoraat Raamatukogu direktoraat Hoonete direktoraat A-direktoraat CS-ET-ES-FR-HU-LT-MT-NL-PL-RO-SL keeleosakonnad Protokolli ja külastuste direktoraat
Personali ja personalihalduse direktoraat Teabeotsingu ja dokumentatsiooni direktoraat Logistika direktoraat B-direktoraat BG-DA-DE-EL-EN-FI-HR-IT-LV-PT-SL-SV keeleosakonnad Teabe direktoraat
    Infotehnoloogia direktoraat   Õigusnõunik haldusasjades

.