CURIA
rss
Tarnybos

Struktūra

Teisingumo Teismo pirmininkui pavaldus Teisingumo Teismo kancleris vadovauja visiems institucijos administraciniams padaliniams, išskyrus tiesiogiai Teisingumo Teismo pirmininkui pavaldų Vidaus audito skyrių.

Šie administraciniai padaliniai aptarnauja abu teismus, kurių kiekvienas turi savo kanceliariją. Kanceliarijos atsako už sklandžią teismo proceso eigą ir visų procesinių dokumentų priėmimą, perdavimą ir saugojimą.

 

  Teisingumo Teismo kancleris    
Generalinis personalo ir finansų direktoratas Bibliotekos, tyrimų ir dokumentacijos generalinis direktoratas Infrastruktūros generalinis direktoratas Generalinis vertimų  raštu direktoratas Vertimų žodžiu direktoratas
Žmogiškųjų išteklių ir personalo valdymo direktoratas Bibliotekos direktoratas Pastatų direktoratas A direktoratas  CS-ET-ES-FR-HU-LT-MT-NL-PL-RO-SL Protokolo ir  vizitų direktoratas
Biudžeto ir Apskaitos direktoratas Tyrimų ir dokumentacijos direktoratas Logistikos direktoratas B direktoratas  BG-DA-DE-EL-EN-FI-HR-IT-LV-PT-SL-SV kalbų skyriai Komunikacijos direktoratas
    Technologijų ir Informacijos direktoratas   Teisės patarėjas administraciniais klausimais

.