Tarnybos

Organizacinė struktūra

Teisingumo Teismo pirmininkui pavaldus Teisingumo Teismo kancleris vadovauja visoms institucijos tarnyboms.

Tarnybos iš esmės skirstomos į tris grupes: administracinės pagalbos tarnybos, esančios Administracijos generaliniame direktorate, kalbų tarnybos, esančios Daugiakalbystės generaliniame direktorate, ir informacijos tarnybos, priklausančios Informacijos generaliniam direktoratui.

Tyrimų ir dokumentacijos direktoratas bei Protokolo ir vizitų direktoratas tiesiogiai pavaldūs Teisingumo Teismo kancleriui.

Šios tarnybos aptarnauja abu teismus, kurių kiekvienas turi, be kita ko, savo kanceliariją. Kanceliarijos atsako už sklandžią teismo proceso eigą ir visų procesinių dokumentų priėmimą, perdavimą ir saugojimą.

Daugiau informacijos: