CURIA
rss
meklēšana pēc konkrētiem parametriem
Struktūrvienības

Dienestu organizācijas shēma

Izņemot iekšējā audita dienestu, kas ir tieši piesaistīts Tiesas priekšsēdētājam, visi iestādes dienesti ir saistīti ar Tiesas sekretāru un atrodas Tiesas priekšsēdētāja pakļautībā.

Šie dienesti palīdz divām tiesām, un katrai no tām turklāt ir sava kanceleja, lai nodrošinātu sekmīgu lietu norisi, kā arī visu procesuālo aktu saņemšanu, nosūtīšanu un uzglabāšanu.

 

  Tiesas sekretārs    
Personāla un finanšu ģenerāldirekcija Bibliotēkas, pētniecības un dokumentācijas ģenerāldirekcija Infrastruktūras ģenerāldirekcija Tulkošanas  ģenerāldirekcija  Mutiskās tulkošanas direkcija
Cilvēkresursu un personāla pārvaldes direkcija Bibliotēkas direkcija Ēku direkcija Direkcija A valodu nodaļas  CS-ET-ES-FR-HU-LT-MT-NL-PL-RO-SL Protokola un apmeklējumu direkcija
Budžeta un grāmatvedības direkcija Pētniecības un dokumentācijas direkcija Loģistikas direkcija Direkcija B valodu nodaļas  BG-DA-DE-EL-EN-FI-HR-IT-LV-PT-SL-SV Saziņas direkcija
    Informācijas tehnoloģiju direkcija   Administratīvo lietu juridiskais padomnieks

.