Dienesti

Grafiska organizatoriskā struktūra

Visi iestādes dienesti ir saistīti ar Tiesas sekretāru un atrodas Tiesas priekšsēdētāja pakļautībā.

Dienesti galvenokārt ir iedalāmi trīs grupās: administratīvā atbalsta dienesti, kas ietilpst Administratīvajā ģenerāldirekcijā, valodu dienesti, kas ietilpst Daudzvalodības ģenerāldirekcijā, un informācijas dienesti, kas ietilpst Informācijas ģenerāldirekcijā.

Pētniecības un dokumentācijas direkcija, kā arī Protokola un apmeklējumu direkcija ir piesaistītas tieši Tiesas sekretāram.

Šie dienesti palīdz abām tiesām, un katrai no tām turklāt ir sava kanceleja, lai nodrošinātu sekmīgu lietu norisi, kā arī visu procesuālo dokumentu saņemšanu, nosūtīšanu un uzglabāšanu.

Papildu informācijai skat.: