CURIA
rss
tfittxija avvanzata
Dipartimenti

Organigramma tad-dipartimenti

Ħlief għad-dipartiment tal-awditur intern li jaqa’ direttament taħt il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja, id-dipartimenti kollha tal-istituzzjoni jaqgħu taħt ir-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja taħt l-awtorità tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Dawn id-dipartimenti jagħtu s-sostenn tagħhom liż-żewġt iqrati li, barra minn hekk, għandhom it-tnejn li huma r-reġistru tagħhom stess sabiex jiżguraw l-iżvolġiment korrett tal-kawżi kif ukoll ir-riċezzjoni, il-komunikazzjoni u l-arkivjar tal-atti proċedurali kollha.

 

  Ir-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja    
Direttorat Ġenerali tal-Persunal u tal-Finanzi Direttorat Ġenerali tal-Bibljoteka, tar-Riċerka u tad-Dokumentazzjoni Direttorat Ġenerali tal-Infrastrutturi Direttorat Ġenerali  tat-Traduzzjoni  Direttorat tal-Interpretazzjoni
Direttorat tar-Riżorsi Umani u tal-Amministrazzjoni tal-Persunal Direttorat tal-Bibljoteka Direttorat tal-Immobbli Direttorat A  Diviżjonijiet lingwistiċi CS-ET-ES-FR-HU-LT-MT-NL-PL-RO-SL Direttorat tal-Protokoll  u taż-Żjarat
Direttorat tal-Baġit u tal-Kontabbiltà Direttorat tar-Riċerka u tad-Dokumentazzjoni Direttorat tal-Loġistika Direttorat B  Diviżjonijiet lingwistiċi  BG-DA-DE-EL-EN-FI-HR-IT-LV-PT-SL-SV Direttorat  tal-Komunikazzjoni
    Direttorat tat-Teknoloġiji tal-Informatika   Konsulent Legali għall-Kwistjonijiet Amministrattivi

.