Wydziały

Organigram graficzny

Wszystkie służby instytucji podlegają sekretarzowi Trybunału pod nadzorem prezesa Trybunału.

Służby zgrupowane są głównie wokół trzech obszarów: służby wsparcia administracyjnego, skupione w Dyrekcji Generalnej ds. Administracji, służby językowe skupione w Dyrekcji Generalnej ds. Wielojęzyczności i służby informatyczne skupione w Dyrekcji Generalnej ds. Informatyki.

Dyrekcja Badań i Dokumentacji, a także Dyrekcja ds. Protokołu i Wizyt podlegają bezpośrednio sekretarzowi Trybunału.

Służby te wspierają dwie instancje sądownicze, z których każda posiada, między innymi, swój sekretariat celem zapewnienia sprawnego prowadzenia działalności oraz przyjmowania, przekazywania i przechowywania wszystkich dokumentów związanych z postępowaniem.

Więcej informacji: