Službe

Organizacijska struktura – grafični prikaz

Službe institucije so podrejene sodnemu tajniku Sodišča, ki je pod nadzorom predsednika Sodišča.

Službe so v glavnem organizirane v treh sklopih dejavnosti: službe za podporo pri upravljanju so združene v generalnem direktoratu za upravljanje, jezikovne službe so združene v generalnem direktoratu za večjezičnost, službe, ki upravljajo z informacijami, pa spadajo v generalni direktorat za informiranje.

Direktorat za raziskave in dokumentacijo ter direktorat za protokol in obiske sta neposredno podrejena sodnemu tajniku Sodišča.

Te službe nudijo podporo dvema sodiščema, ki imata sicer vsako svoje sodno tajništvo, ki skrbi za normalen potek zadev ter prejemanje, obveščanje in hrambo vseh procesnih aktov.

Več o tem: