CURIA
rss
napredno iskanje
Službe

Organizacijska struktura služb

Razen službe za notranjo revizijo, ki je neposredno podrejena predsedniku Sodišča, so službe institucije podrejene sodnemu tajniku Sodišča, ki je pod nadzorom predsednika Sodišča.

Te službe nudijo podporo dvema sodiščema, ki imata sicer vsako svoje sodno tajništvo, ki skrbi za normalen potek zadev ter prejemanje, obveščanje in hrambo vseh procesnih aktov.

 

  Sodni tajnik Sodišča    
Generalni direktorat za osebje in finance Generalni direktorat Knjižnica, raziskave in dokumentacija Generalni direktorat za infrastrukturo Generalni direktorat  za prevajanje  Direktorat za tolmačenje
Direktorat za kadrovske zadeve Direktorat za knjižnico Direktorat za stavbe Direktorat A   Jezikovni oddelki  CS-ET-ES-FR-HU-LT-MT-NL-PL-RO-SL Direktorat za protokol in obiske
Direktorat za proračun in računovodstvo Direktorat za raziskave in dokumentacijo Direktorat za logistiko Direktorat B   Jezikovni oddelki  BG-DA-DE-EL-EN-FI-HR-IT-LV-PT-SL-SV  Direktorat za obveščanje
    Direktorat za informacijske tehnologije   -Pravni svetovalec za upravne zadeve

.