Tjänsteavdelningar

Grafisk organisationsplan

Institutionens samtliga tjänsteavdelningar är lyder under domstolens justitiesekreterare under överinseende av domstolens ordförande.

Tjänsteavdelningarna är huvudsakligen indelade i tre områden: avdelningarna för administrativt stöd som ingår i Generaldirektoratet för administration, språkavdelningarna som ingår i Generaldirektoratet för flerspråkighet och informationsavdelningarna som ingår i Generaldirektoratet för information.

Direktoratet för forskning och dokumentation samt Direktoratet för protokollet och besök är direkt underställda domstolens justitiesekreterare.

Dessa tjänster biträder institutionens två instanser, vilka dessutom förfogar över varsitt kansli som ser till att målen handläggs på ett korrekt sätt samt mottar, kommunicerar och bevarar alla rättegångshandlingar.

För mer information: