CURIA
rss
avancerad sökning
Tjänsteavdelningar

Organisationsplan

Bortsett från den interna revisionstjänsten, som lyder direkt under domstolens ordförande, är samtliga institutionens tjänster underställda domstolens kansli under överinseende av domstolens ordförande.

Dessa tjänster biträder de två domstolarna, vilka dessutom förfogar över varsitt kansli som ser till att målen handläggs på ett korrekt sätt samt mottar, kommunicerar och bevarar alla rättegångshandlingar.

 

  Domstolens justitiesekreterare    
Generaldirektoratet för personal och ekonomi Generaldirektoratet för biblioteket, forskning och dokumentation Generaldirektoratet för infrastruktur Generaldirektoratet för översättning  Direktoratet för tolkning
Direktoratet för personal och administration Direktoratet för biblioteket Direktoratet för byggnader Direktorat A  Språkenheterna  CS-ET-ES-FR-HU-LT-MT-NL-PL-RO-SL Direktoratet för protokollet och besök
Direktoratet för budget och räkenskaper Direktoratet för forskning och dokumentation Direktoratet för logistik Direktorat B  Språkenheterna  BG-DA-DE-EL-EN-FI-HR-IT-LV-PT-SL-SV Direktoratet för kommunikation
    Direktoratet för informationsteknik   Juridisk rådgivare i administrativa frågor

.