CURIA
rss
wyszukiwanie zaawansowane
Publikacje prawne

   
  corner-cour  
   
 
  • Uregulowania proceduralne

Trybunał Sprawiedliwości

Sąd

Bibliografia prawnicza integracji europejskiej

Bieżąca bibliografia

Przegląd orzecznictwa

Numeryczny dostęp do spraw

Komentarze

Prawo wspólnotowe a sądy krajowe - łatwo dostępne informacje dotyczące rozwoju kwestii prawnych mających znaczenie z punktu widzenia interesu Unii

Biblioteka, badania i dokumentacja

Dyrekcja Generalna Biblioteki, Badań i Dokumentacji zajmuje się opracowywaniem rozmaitych narzędzi ułatwiających dostęp do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej, do literatury prawniczej, oraz do orzecznictwa sądów krajowych dotyczącego prawa Unii.

Niektóre spośród publikacji dostępnych w wersji papierowej zostały zastąpione wersjami elektronicznymi, dostępnymi na stronie internetowej Curia, co umożliwia ich nieodpłatne i szybkie rozpowszechnianie.

Bibliografia prawnicza integracji europejskiej

Coroczna publikacja obejmuje nabyte w ciągu danego roku monografie i przejrzane periodyki z zakresu prawa Unii. Od czasu wydania z 1990 r. bibliografia stała się oficjalną publikacją Unii Europejskiej. Zawiera ponad 6000 opisów bibliograficznych, dostępnych poprzez spis treści oraz indeks autorów.

Cena publikacji: 50,‑ €, bez VAT‑u.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do Dyrekcji Generalnej Infrastruktury, Wydział Publikacji i Dystrybucji Dokumentów, L‑2925 Luksemburg.

Bieżąca bibliografia

Ukazująca się co dwa miesiące bibliografia bieżąca zawiera systematyczny spis literatury (niezależne publikacje i artykuły) nabytej lub przejrzanej w danym okresie. Bibliografia składa się z dwóch odrębnych części:

część A: publikacje prawnicze dotyczące integracji europejskiej;

część B: ogólna teoria prawa, prawo międzynarodowe, prawo porównawcze, prawa krajowe.

Bieżąca bibliografia jest dostępna od stycznia 2000 r. na stronie internetowej: Bieżąca bibliografia. (Uwaga! Niniejszy tekst istnieje jedynie w wersji francuskiej.)

Przegląd orzecznictwa

Przegląd orzecznictwa scala w sposób systematyczny streszczenia wyroków i postanowień Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, wydanych od początku funkcjonowania tych sądów, według określonej systematyki.

Przegląd orzecznictwa, który podlega cotygodniowym uaktualnieniom, jest dostępny w języku francuskim na stronie internetowej: Przegląd orzecznictwa.

Numeryczny dostęp do spraw

Wykaz numerów wszystkich spraw wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej od momentu powstania tych sądów. Wykaz, zredagowany w języku francuskim i angielskim, podlega codziennej aktualizacji i zawiera odesłania do tekstów orzeczeń i informacji dotyczących spraw, znajdujących się na stronach internetowych EUR Lex i Curia.

Komentarze

Publikacja ta, dostępna na stronie internetowej Curia, dokonuje spisu wszystkich komentarzy doktryny do wyroków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej oraz zawiera odesłania do tychże komentarzy.

Prawo wspólnotowe a sądy krajowe - łatwo dostępne informacje dotyczące rozwoju kwestii prawnych mających znaczenie z punktu widzenia interesu Unii

Biuletyn informacyjny, dostępny w języku francuskim, ukazuje zarys orzecznictwa sądów międzynarodowych i krajowych, praktyk organizacji międzynarodowych i ustawodawców krajowych, istotnych z punktu widzenia orzecznictwa Unii.

Każdego roku publikuje się zwykle trzy numery, poszczególne wydania (od 1999 r.) dostępne są na stronie internetowej Curia.

.