CURIA
rss
wyszukiwanie zaawansowane
Publikacje prawne

Zbiór Orzeczeń

Prezentacja Zbioru Orzeczeń

 

Uregulowania proceduralne

Trybunał Sprawiedliwości

Sąd

 

Biblioteka, badania i dokumentacja

Bibliografia prawnicza integracji europejskiej

Bieżąca bibliografia

Przegląd orzecznictwa

Numeryczny dostęp do spraw

Komentarze

Prawo wspólnotowe a sądy krajowe - łatwo dostępne informacje dotyczące rozwoju kwestii prawnych mających znaczenie z punktu widzenia interesu Unii

 

Biblioteka, badania i dokumentacja

Dyrekcja Generalna Biblioteki, Badań i Dokumentacji zajmuje się opracowywaniem rozmaitych narzędzi ułatwiających dostęp do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej, do literatury prawniczej, oraz do orzecznictwa sądów krajowych dotyczącego prawa Unii.

Niektóre spośród publikacji dostępnych w wersji papierowej zostały zastąpione wersjami elektronicznymi, dostępnymi na stronie internetowej Curia, co umożliwia ich nieodpłatne i szybkie rozpowszechnianie.

Bibliografia prawnicza integracji europejskiej

Coroczna publikacja obejmuje nabyte w ciągu danego roku monografie i przejrzane periodyki z zakresu prawa Unii. Od czasu wydania z 1990 r. bibliografia stała się oficjalną publikacją Unii Europejskiej. Zawiera ponad 6000 opisów bibliograficznych, dostępnych poprzez spis treści oraz indeks autorów.

Cena publikacji: 50,‑ €, bez VAT‑u.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do Dyrekcji Generalnej Infrastruktury, Wydział Publikacji i Dystrybucji Dokumentów, L‑2925 Luksemburg.

Bieżąca bibliografia

Ukazująca się co dwa miesiące bibliografia bieżąca zawiera systematyczny spis literatury (niezależne publikacje i artykuły) nabytej lub przejrzanej w danym okresie. Bibliografia składa się z dwóch odrębnych części:

część A: publikacje prawnicze dotyczące integracji europejskiej;

część B: ogólna teoria prawa, prawo międzynarodowe, prawo porównawcze, prawa krajowe.

Bieżąca bibliografia jest dostępna od stycznia 2000 r. na stronie internetowej: Bieżąca bibliografia. (Uwaga! Niniejszy tekst istnieje jedynie w wersji francuskiej.)

Przegląd orzecznictwa

Przegląd orzecznictwa scala w sposób systematyczny streszczenia wyroków i postanowień Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, wydanych od początku funkcjonowania tych sądów, według określonej systematyki.

Przegląd orzecznictwa, który podlega cotygodniowym uaktualnieniom, jest dostępny w języku francuskim na stronie internetowej: Przegląd orzecznictwa.

Numeryczny dostęp do spraw

Wykaz numerów wszystkich spraw wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej od momentu powstania tych sądów. Wykaz, zredagowany w języku francuskim i angielskim, podlega codziennej aktualizacji i zawiera odesłania do tekstów orzeczeń i informacji dotyczących spraw, znajdujących się na stronach internetowych EUR Lex i Curia.

Komentarze

Publikacja ta, dostępna na stronie internetowej Curia, dokonuje spisu wszystkich komentarzy doktryny do wyroków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej oraz zawiera odesłania do tychże komentarzy.

Prawo wspólnotowe a sądy krajowe - łatwo dostępne informacje dotyczące rozwoju kwestii prawnych mających znaczenie z punktu widzenia interesu Unii

Biuletyn informacyjny, dostępny w języku francuskim, ukazuje zarys orzecznictwa sądów międzynarodowych i krajowych, praktyk organizacji międzynarodowych i ustawodawców krajowych, istotnych z punktu widzenia orzecznictwa Unii.

Każdego roku publikuje się zwykle trzy numery, poszczególne wydania (od 1999 r.) dostępne są na stronie internetowej Curia.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.