Oikeudelliset julkaisut

Oikeustapauskokoelma

Oikeustapauskokoelman kuvaus

 

Oikeudenkäyntimenettelyä sääntelevät asiakirjat

Unionin tuomioistuin

Unionin yleinen tuomioistuin

 

Muut julkaisut

Euroopan yhdentymistä koskeva oikeudellinen bibliografia

Uusien teosten luettelo  

Oikeuskäytännön hakemisto 

Sähköinen hakemisto 

Viittaukset oikeustapauskommentaareihin 

Tiedotteet unionin kannalta kiinnostavista oikeudellisista tapahtumista (Reflets)

 

Euroopan unionin tuomioistuin kehittää välineitä helpottamaan tutustumista oikeuskäytäntöön, oikeuskirjallisuuteen sekä unionin oikeuskäytäntöön liittyvään kansalliseen oikeuskäytäntöön.

Tietyt painetut julkaisut on korvattu sähköisillä julkaisuilla, jotka löytyvät näiltä sivuilta. Näin ne ovat yleisön saatavilla nopeasti ja maksutta.

Euroopan yhdentymistä koskeva oikeudellinen bibliografia

Julkaisu ilmestyy vuosittain ja perustuu kunakin vuonna hankittuihin, unionin oikeutta käsitteleviin teoksiin sekä aikakauslehtiartikkeleihin. Vuoden 1990 painoksesta lähtien bibliografia on ollut Euroopan unionin virallinen julkaisu. Se sisältää noin 6 000 kirjallisuusviitettä, jotka on luokiteltu järjestelmällisesti sisällysluettelon ja tekijännimihakemiston mukaan.

Hinta ilman arvonlisäveroa: 50 €.

Tilaukset lähetetään postitse osoitteeseen Unité production, publication et diffusion des documents, L-2925 Luxembourg.

Uusien teosten luettelo

Kahden kuukauden välein laadittava bibliografia sisältää kaiken kunakin ajanjaksona hankitun tai tutkitun kirjallisuuden (kirjat ja artikkelit). Luettelossa on kaksi osaa:

A-osa – Euroopan yhdentymistä käsittelevät oikeudelliset julkaisut

B-osa – Yleinen oikeustiede, kansainvälinen oikeus, vertaileva oikeustiede, kansallinen oikeus ja muut aihealueet

Bibliografia on saatavana vuoden 2000 tammikuusta lähtien näillä sivuilla kohdassa "Uusien teosten luettelo". (huom. vain ranskaksi)

Oikeuskäytännön  hakemisto

Euroopan unionin oikeuskäytännön hakemistoon on järjestelmällisesti koottu unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen tuomioiden ja määräysten tiivistelmät kunkin toiminnan alkamisesta lähtien, ja ne on luokiteltu luokitusjärjestelmän mukaisesti.

Viikoittain päivitettävä hakemisto on ranskankielinen ja on saatavana näillä sivuilla kohdassa "Oikeuskäytännön hakemisto".

Sähköinen hakemisto

Sähköinen hakemisto kattaa kaikki unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen käsiteltäviksi saatetut asiat kunkin tuomioistuimen perustamisesta lähtien. Ranskan- ja englanninkielistä luetteloa päivitetään joka päivä. Luettelossa on linkkejä ratkaisujen teksteihin sekä tietoihin, jotka tapauksesta on julkaistu näillä kotisivuilla ja EUR-Lex-tietokannassa.

Viittaukset oikeustapauskommentaareihin

Näiltä kotisivulta löytyvään julkaisuun on koottu oikeuskirjallisuudessa esiintyvät oikeustapauskommentaarit unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen tuomioista sekä viittaukset niihin.

Tiedotteet union kannalta kiinnostavista oikeudellisista tapahtumista (Reflets)

Ranskankielisessä tiedotteessa luodaan katsaus kansainvälisten ja kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöön, kansainvälisten järjestöjen käytäntöön ja kansallisiin lainsäädäntöihin, jotka ovat kiinnostavia unionin oikeuskäytännön näkökulmasta.

Vuosittain julkaistaan yleensä kolme numeroa. Tiedotteet vuodesta 1999 lähtien ovat saatavana näillä kotisivuilla.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer