Pravne publikacije

Zbornik sudske prakse

Predstavljanje Zbornika

 

Propisi koji uređuju postupak

Sud

Opći sud

 

Ostale publikacije

Pravna bibliografija o europskoj integraciji

Aktualna bibliografija

Zbirka sudske prakse

Pristup predmetima prema broju predmeta

Zabilješke

„Reflets“ - Kratki prikaz pravnih novosti bitnih za Uniju

 

Sud Europske unije razvio je više alata za lakši pristup svojoj sudskoj praksi, nacionalnoj pravnoj literaturi i sudskoj praksi koja se odnosi na pravo Unije.

Neke tiskane publikacije zamijenjene su elektroničkim verzijama dostupnima na internetskoj stranici Curia, što je omogućilo njihovu brzu i besplatnu distribuciju.

Pravna bibliografija o europskoj integraciji

To je godišnja publikacija pripremljena na temelju monografija i katalogiziranih časopisa iz područja prava Unije sakupljenih tijekom godine. Od izdanja iz 1990. bibliografija je postala službena publikacija Europske unije. Sadrži oko 6000 bibliografskih referenci kojima se može pristupiti putem sistematičnog stvarnog kazala i indeksa autora.

Cijena publikacije: 50,00 € bez PDV-a.

Molimo šaljite svoje narudžbe na Odjel za izradu, objavu i distribuciju dokumenata, L-2925 Luxembourg.

Aktualna bibliografija

Dvomjesečna bibliografija koja sadrži sistematizirani pregled sveukupne literature (monografije i članci) primljene ili katalogizirane tijekom referentnog razdoblja. Bibliografija se sastoji od dva zasebna dijela:

dio A: pravne publikacije koje se odnose na europsku integraciju;

dio B: opća teorija prava, međunarodnog prava, komparativnog prava i nacionalnih prava.

Aktualna bibliografija dostupna je od siječnja 2000. na internetskoj stranici: Aktualna bibliografija. (Napomena: Ovo izdanje postoji samo na francuskom jeziku!)

Zbirka sudske prakse

Zbirka sudske prakse sustavno objedinjuje sažetke presuda i rješenja Suda, Općeg suda i Službeničkog suda Europske unije donesenih od početka njihovog djelovanja prema sustavnom pregledu.

Zbirka sudske prakse postoji na francuskom jeziku; ažurira se svakog tjedna i dostupna je na internetskoj stranici: Zbirka sudske prakse.

Pristup predmetima prema broju predmeta

Popis brojeva svih predmeta pred Sudom, Općim sudom i Službeničkim sudom od njihova osnivanja. Ovaj popis na francuskom i engleskom jeziku dnevno se ažurira i sadrži poveznice prema tekstovima odluka i informacijama koje se odnose na predmete dostupne na internetskim stranicama EUR-Lex ili Curia.

Komentari

Ova publikacija,dostupna na internetskoj stranici Curia, sadrži sve komentare u vezi s presudama Suda, Općeg suda i Službeničkog suda i pruža reference o njima.

„Reflets“ - Kratki prikaz pravnih novosti bitnih za Uniju

Informacijski bilten na francuskom jeziku koji sadrži pregled sudske prakse međunarodnih i nacionalnih sudova, praksu međunarodnih organizacija i nacionalnih zakonodavstava koji su od interesa za sudsku praksu Unije.

Obično se objavljuju tri broja svake godine, koji su (od 1999.) dostupni na internetskoj stranici Curia.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer